نفـس ادیـان؛ شـریعت یا حقیـقت؟

گزارشگر:کاوه احمدی علی‌آبادی / یک شنبه 11 میزان 1395 - ۱۰ میزان ۱۳۹۵

بخش سوم/

mandegar-3عیسی با درک پندارۀ آفرینش خویش طی زنده‌گی، یعنی مسیح شدن، دینش را عرضه کرد. روح آن حقیقت، روش وی نیکی و خدمت و منش او، محبت و رحمت بود. نخستین پیامش پس از خدمت، محبت و رحمت، مبارزه با کسانی بود که با ظاهری دینی، خود را به شعایر و شریعتِ دینی مزین کرده بودند و تصور می‌کردند بدین سبب متدین‌ترند و بر دیگران برتری دارند. او پیروان خویش را به‌شدت از آنان بیم داد. او حتا زنی بدکاره را بخشید و به او بشارت نجات داد، ولی این متظاهران دینی را هرگز.
این گروه که فریسی خوانده می‌شدند، از علمای دینی و متشرعینی بودند که تصور می‌کردند به سبب رعایت شریعت و احکام و دوری از محرمات بر دیگران برتری دارند. او پیروان خویش را به‌شدت از آنان برحذر داشت و از رفتارهای به دور از نفس دین آنان بیم داد. پیوسته به شاگردان و پیروانش می‌گفت، از خمیرمایۀ فریسی‌ها و صدوقی‌ها (سران سیاسی قوم یهود) دور بمانید. شاگردان خلاصه فهمیدند که منظور از خمیرمایه، همان تعلیمات دینی‌شان است. عیسی این جملۀ اشعیای نبی را مصداق عینی ایشان دانست که فرمود: «این مردم با زبان خویش مرا تصدیق می‌کنند، و قلب‌های شان از من دور است».
خوب است گفته‌های عیسی در انجیل را دربارۀ فریسی‌ها بخوانید. نگارنده بخش‌هایی از آن را در این‌جا می‌آورد: «این‌طور که علمای مذهبی و فریسی‌ها پشت سر هم قانون وضع می‌کنند، انسان خیال می‌کند جای موسی را گرفته‌اند!… هر کاری می‌‌کنند برای تظاهر است. دعاها و آیه‌های کتاب آسمانی را می‌نویسند و به بازوی‌شان می‌بندند. دامن رداهای‌شان را عمداً درازتر می‌دوزند تا جلب توجه کنند و مردم آن‌ها را دین‌دار بدانند… نماز خود را مخصوصاً طولانی می‌کنید تا مردم شما را دین‌دار بدانند، ولی دور از چشم دیگران مال بیوه‌زنان بیچاره را می‌خورید. ای دوروها! وای بر شما. همه‌جا را زیر پا می‌گذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما بشود. و وقتی موفق شدید، او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می‌کنید…». انجیل متی، باب بیست‌وسوم. سپس خطاب به شاگردان می‌گوید، هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید، شخص بزرگتری می‌شوید. چون بزرگی در خدمت کردن است. اما کسی که خود را آدم بزرگی بداند، پست و کوچک می‌شود و کسی که فروتن است، بزرگ و سربلند می‌گردد. باز در جایی دیگر خطاب به متشرعین می‌گوید: «شما فریسی‌ها ظاهرتان را می‌شویید، ولی باطن‌تان کثیف و پر از حرص و طمع و شرارت است… وای بر شما ای فریسی‌ها که هرچند با دقت یک‌دهم تمام درآمدتان را در راه خدا می‌دهید، ولی عدالت و محبت خدا را به کلی فراموش کرده‌اید… وای بر شما فریسی‌ها که بالای مجلس نشستن را در عبادت‌گاه‌ها و سلام و احترام مردم را در کوچه و بازار دوست دارید! بدانید که داوری هول‌ناکی در انتظار شماست… شما مردم را در زیر بار تکالیف دینی خُرد می‌کنید… خدا شما را مسوول خون تمام خدمت‌گزاران خود می‌داند که از اول پیدایش دنیا تا حالا ریخته شده است… وای بر شما ای علمای دینی چون شما حقیقت را از مردم پنهان می‌کنید…»؛ اتفاقاً یکی از علمای دینی که در آن‌جا حضور داشت، به عیسی گفت: آقا شما با این حرف‌هایی که زدید، به مقام من هم توهین کردید. که عیسی پاسخ داد: «بلی همین چیزهای هول‌ناک در انتظار شما هم هست». انجیل لوقا، باب یازدهم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.