نماینده‌گان مجلس: وزرایی‌که بودجه شان را مصرف نکرده‌اند سلب صلاحیت شوند

گزارشگر:ناجیه نوری/ سه شنبه 27 میزان 1395

اعضای مجلس نماینده‌گان در جلسۀ روز دوشنبه شان خواستار استیضاح و سلب صلاحیت وزرایی شدند که در سال جاری نتوانستند بودجه شان را به مصرف برسانند.
آنان، از مصرف نشدن بودجۀ شماری از وزارت‌خانه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار استیضاح وزرایی شدند که نتوانستند بودجه شان را مصرف کنند.
mandegar-3عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: وزارت‌خانه‌هایی‌‍که نتوانسته‌اند بودجۀشان را مصرف کنند، وزیرش یا تنبل و ناکارا است و یا فاسد و خیانت‌کار می‌باشد.
به گفتۀ آقای رحمانی: “حکومت با هزار گردن‌کجی از کشورهای خارجی پول گدایی می‌کند، اما بالای مردم مصرف نمی‌شود، بنابراین باید وزرای تنبل و فاسد استیضاح، استجواب و سلب صلاحیت شوند، تا بار سنگین‌شان از شانه‌‎های مردم کم شود.”
رحمانی از رییس مجلس نماینده‌گان خواست تا در قسمت استجواب وزیرانی که نتوانسته‌اند بودجۀشان را به مصرف برسانند، اقدام کند، در غیر آن، مجلس هم در این “خیانت” شریک خواهد بود.
بااین حال، عبدالقادر زازی وطن‌دوست، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان بر این باور است که وقتی وکلا می‌گویند وزارت‌خانه‌ها بودجۀشان را مصرف نکرده‌اند، مردم از وکلا می‌پرسند که شما برای‌شان رأی داده‌اید و شما باید آن‌ها را استجواب کنید، بنابراین وزیرانی که نتوانستند بودجۀشان را مصرف کنند، باید استیضاح استجواب و سلب صلاحیت شوند.
او تاکید کرد: مطابق قانون اساسی وزرایی که کمتر از ۳۰ درصد بودجه را مصرف کرده اند، باید سلب صلاحیت شوند، بنابراین قبل از اقدام رییس جمهور ما باید آنان را سلب صلاحیت کنیم.
او همچنان گفت: وزارت دولت در امور پارلمانی یک بودجه اوپراتیفی را به نام وکلا از ارگ ریاست‌جمهوری گرفته، بنابراین باید هیات تعیین شده و پرسیده شود که این پول در کجا به مصرف رسیده است و وزارت مالیه هم باید در این خصوص پاسخ دهد؛ زیرا این پول به وکلا داده نشده است.

داکتر فاطمه عزیز نمایند مردم کندر در مجلس گفت: وزارت‌خانه های که نتوانستند بودجه‌ی شان را به مصرف برسانند، باید به پارلمان خواسته و از آنان پرسیده شود که چرا بودجه‌ی شان را مصرف نکردند و اگر جواب قناعت بخش نداشتند، سلب صلاحیت شده و به خانه‌های شان فرستاده شوند.
این درحالی‌است که ازچند سال به این طرف یکی از معضلات و چالش های که میان پارلمان کشور و حکومت به وجود می آید، مصرف نشدن بودجه ی انکشافی است.
در طول پانزده سال گذشته حکومت افغانستان توانسته است که حدود ۴۰ تا ۴۵ فیصد بودجه ی انکشافی خود را به مصرف برساند.
و اما کارشناسان اقتصادی دلیل مصرف نشدن بودجه را موجودیت فساد اداری در دستگاه‌های دولتی و نبود یک برنامه کاری مشخص اقتصادی در افغانستان دانسته می‌گویند: وزارت‌خانه های به دلیل نداشتن برنامه های دقیق کاری تاکنون نتوانسته اند که درصد بالایی از بودجه انکشافی سالانه خود را به مصرف برسانند، در حالی‌که موقعیت‌ها و زمینه‌های بسیاری برای ایجاد پروژه‌ها و مصرف بودجه در افغانستان وجود دارد.
آنان، ضعف مدیریت اداری و پائین بودن ظرفیت‌های کاری را از عوامل مهم در مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارت‌خانه‌ها دانسته تاکید کردند: ناتوانی وزارت‌خانه‌ها در مصرف بودجه انکشافی یکی از چالش های اساسی از ۱۵ سال گذشته به این طرف بین حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده بوده است.
کارشناسان به این باوراند که این مسئاله می تواند سبب افزایش نگرانی جامعه جهانی در مورد عدم توانایی استفاده وزارت خانه های افغانستان از کمک های بین المللی شود.
به باور این آگاهان اقتصادی: پیچیدگی‌ها دردادن بودجه ازسوی وزارت مالیه به وزارت خانه‌ها، تصویب دیرهنگام بودجه توسط پارلمان کشور و نبود ظرفیت دروزارت‌خانه‌ها، ازعوامل اصلی ناتوانی درمصرف بودجه است.
این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که سال پار نیز شمار زیادی از وزارت‌خانه‌ها نتوانسته بودند بودجه شان را به مصرف برسانند و حتا شماری از وزارت‌خانه‌ها موفق به مصرف کمتر از ۵۰ درصد بودجه خود نشده بودند.
در سال مالی ۱۳۹۴ اکثریت وزارت‌خانه‌ها و واحدهای بودجه‌ای کم‌تر از پنجاه درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده‌ بودند.
در افغانستان به شمول ۲۶ وزارت‌خانه )شامل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی) حدود ۵۴ واحد بودجه‌ای وجود دارد.
بودجه انکشافی حکومت در سال مالی ۱۳۹۴، بالغ بر ۴۳۶میلیارد افغانی معادل ۷،۶میلیارد دالر بود که از این میان ۲۸۸میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۵میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای را تشکیل می‌داد.
بودجه عادی به منظور فعالیت‌ اداره‌های دولتی، مصارف اداره‌ها و پرداخت حقوق کارمندان به مصرف می‌رسد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.