آیین مصاحبه

گزارشگر:حامد علمی ۱ سنبله ۱۳۹۸

 بخش چهل‌وچهارم/

mandegarمصاحبه‎های تلویزیونی برای نشر مستقیم
مصاحبه‎های تلویزیونی می‏تواند تک به تک باشد یا چند تن در آن سهم گرفته باشند و روی موضوعاتِ مختلف صحبت ‎شود؛ مانند میز‎های مــدور و بحــث‎های تلویـزیونی که بیـشتر در استدیوها ثبت می‎شوند و در آن‎ها تمام اصول میزگرد مراعات می‎گردد.
نشر مستقیم مصاحبۀ تلویزیونی مستلزم هماهنگی دقیق میان مجری، تهیه‎کننده و تیم تخنیکی می‎باشد. این نوع مصاحبه‎ها می‏تواند حضوری صورت گیرد و یا هم مصاحبه‎کننده از طریق ماهواره از راه دور با مصاحبه‎شونده وصل می‎شود. در هر دو صورت، مصاحبه‎شونده در محلِ مناسب باید قرار گیرد و با گوشی کوچک با مصاحبه‎شونده گفت‌وشنود کند.
مصاحبه‎هـای تلویـزیونی با نشر مستقیم در داخل استدیو و یا هم در بیرون صورت می‎گیرد. اگر مصاحبه‎کننده در بیرون استدیو یا در صحنۀ پُرسروصدا قرار دارد، باید نمایِ عقبی در تصویر بیاید؛ مانند گفت‎وشنود برنامه‎های ورزشی یا تفریحی که بیننده‎گانِ زیاد دارد و یا هم مصاحبه در پایان یک مسابقۀ ورزشی که با احساسات و هیجانات همراه می‎باشد.
مصاحبۀ تلویزیونی با نشر مستقیم در جریان نشست‎های مهم و گردهمایی‌ها به اهمیتِ خبر و تلویزیون می‎افزاید. در این برنامه‎ها تهیه‎کننده برای یافتن اشخاص صاحب‏نظر برای مصاحبه تلاشِ زیاد باید به خرچ دهد و زمانی که موافقۀ شخصِ صاحب‌نظر را حاصل نمود و او را پای مصاحبه کشانید، صحبت باید انجام دهد.

مصاحبه‎های تلویزیونی ثبتی
در مصاحبه‎های تلویزیونی ثبتی، مصاحبه‎کننده و مصاحبه‎شونده راحت‌تر صحبت می‏توانند. در نخست می‏توان چند سوال که حیثیتِ گرم‎کننده را دارد، مطرح نمود. این مصاحبه‎ها می‏تواند در بیرون از استدیو یا داخل آن صورت می‎گیرد، اما ویراستاری آن دقتِ بیشتر را لازم دارد که اشخاص تخنیکی در استدیو وظیفۀ ویراستاری آن‎ را به عهده دارند و مسؤولیت نشر را تهیه‎کننده یا مسؤول برنامه دارد.
مصاحبه‎های تلویزونی ثبتی نیز مانند سایر مصاحبه‎های رادیویی و تلویزیونی به فضای آرام ضرورت دارند و باید در یک موقعیت پُرسکون ثبت شوند و مصاحبه‎کننده هنگام ثبت به‌دقت به محتوا گوش داده و اگر گفته‌ها گنگ باشد، می‏تواند از مصاحبه‎شونده بخواهد تا گفته‎هایش را تکرار نماید.

مصاحبه‎های تلویزیونی در استدیو
مصاحبه‎های تلویزیونی در استدیو مانند سایر مصاحبه‎ها در تمام مواردی می‏تواند باشد که در آن شرایط و اصولِ داخل استدیو باید مراعات گردد، خصوصاً اندازۀ گرما و سرمای استدیو باید دقیقاً عیار باشد؛ زیرا اندک‌ترین تغییر در درجۀ گرمی هوا باعث سرازیر شدن عرق در پیشانی حاضرین به شمول مصاحبه‎کننده می‎شود.
در مصاحـبۀ ثبـتی می‏تـوان به تمیز کردن صورت پرداخت، امـا در مصاحبۀ نشر مستقیم این عرق مشکلاتی را به بار می‎‏آورد که باید مواظب عـرق سر و صورتِ مصاحبه‎کننده و مصاحبه‎شونده یا مصاحبه‎شونده‎گان بود. علاوتاً محل نصب چراغ‎های نورافگن در استدیو بسیار مهم است و استدیو از موجودیت حشرات باید پاک شود.

مصاحبۀ تلویزیونی در خارج از استدیو
مصاحبه‎هــای تلویـزیونی خارج از استدیو مانند سایر مصاحبه‎ها مستلزمِ دقت است، اما این دقت در مصاحبه‎هــای خارج از استدیو بیشتر باید باشد، چون در محل کار، منزل، داخل تعمیر یا فضای آزاد صورت می‎گیرد و بسا از این محلات برای مصاحبۀ تلویزیونی مناسب نیستند که علاوه بر آواز‎های مزاحم، نور، نمای عقبی و انعکاس صدا هم به اهمیتِ مصاحبه می‎افزاید یا از آن می‌کاهد.

مصاحبه‎های آنلاین
خبرنگاری آنلاین متضمن تحویل خبر از طریق یک رسانۀ شبکه‌یی‌شدۀ دیجیتال است. انترنت شبکۀ جهانی‌گستر، نخستین ابزار روزنامه‎نگاری آنلاین می‎باشد که در این نوع خبرنگاری و مصاحبه‎ها اهمیتِ زمان و مکان از بین رفته است؛ چون در هر زمان مصاحبه نشر می‎شـود و مخـاطبـان می‏تـوانند مصـاحبه را گـوش دهنـد و یا آن را به شکل برنامۀ تلویزیونی مشاهده نمایند.
در مصاحبه‎های آنلاین متن توام با عکس، صدا و نوار تصویری می‏تواند باشد. در این نوع مصاحبه‎ها، ژورنالیست تنها خبرنویس نیست، بلکه عکس و کلیپ ویدیویی نیز تهیه می‎نماید و همراه با خبر پخش می‎کند. در این نوع رسانه‎ها تمام انواع مصاحبه‎ها کاربرد دارد و چون هر شهروند می‏تواند مصاحبه‎کننده باشد، رقابتِ تنگاتنگ وجود دارد.

خلاصۀ فصل
• مــصاحبه‎ها را به شــیوه‌ها و اقســام گوناگون تقسیم‎بندی نموده‎اند.
• مصاحبه‎ها به اساس شکل، محتوا،‌ وسیلۀ ارتباط و وسیلۀ نشر تقسیم‎بندی شده است.
• مصاحبه‎ها به اساس شکل مصاحبه‎های مونولوگ، ‌دیالوگ، لحظه‌یی، میزگرد، کنفرانس مطبوعاتی، صــدای مردم، دم دروازه تقسیم‎بندی شده‏اند.
• از نگاه محتوا مصاحبه‎های خبری، تفسیری یا معلوماتی، احساسی، سطحی، عمقی و شخصیتی یا کارنامه‌یی می‎باشند.
• مصاحبه‎ها از نگاه ارتباط به مصاحبه‎های رو در رو، تلیفونی، آنلاین یا برقی و کتبی تقسیم شده‏اند.
• مصاحبه‎ها را بر اساس وسیلۀ نشر به مصاحبه‎های چاپی، صوتی، ‌تصویری و آنلاین جدا ساخته‌اند.
• انجام مصاحبه‎ها ویژه‏گی‎هایِ خود را دارند.

فصـل ششـم
آماده‎گی برای مصاحبه
در بخش‎های قبلی گفته شد که یک مصاحبه‎کنندۀ خوب کسی است که برای انجام مصاحبه از هر نظر آماده‎گی داشته باشد و آماده‎گی بیشتر، مصاحبۀ بهتر را سبب می‎شود. یعنی اولین اصل برای انجام یک مصاحبۀ موفق، تحقیق پیش از مصاحبه است.
تحقیقات خود را روی موضوع مصاحبه انجام دهید. تحقیق در محل حادثه برای مصاحبه غالباً مفید می‎باشد. آماده‎گی قبلی برای مصاحبه، کلید موفقیت است. وقتی دربارۀ موضوع و محلِ حادثه تحقیق گردید، وقتِ آن می‎رسد که مطمین شوید آیا کاملاً می‎دانید هدف‌تان از مصاحبه چیست. این خوب نیست که کورکورانه سوالاتی را به این اُمید بپرسید که چانس آورده و مطلبِ خوبی پدید آورید. مطالعه و تحقیق پیش از مصاحبه می‏تواند کمک کند تا بدانید که چه چیزی به دست می‌آورید. این‌که مصاحبه‎کننده‎گان چه‌قدر در دست یافتن به اطلاعات موفقیت کسب کنند، بسته‌گی دارد که چقدر پیش از مصاحبه خود را آماده کرده ‌بـاشند. این‌آماده‎گی مــی‏تــواند با پاسخ‎گویی به شش سوالِ مصاحبه‎کننده از خود آغاز شود. در واقع مصاحبه‎کننده، در راستای آماده‎گی قبل از مصاحبه باید خود نیز به سوالاتی مشابه همان سوالاتِ مشهور که، کی، کجا، چه، چرا و چطور، پاسخ دهد. باید از خود بپرسد چرا مصاحبه می‎کنم؟ با چه کسی مصاحبه می‎کنم؟ مصاحبه با چند نفر کافی است؟ بهتر است چه موقع مصاحبۀ خود را انجام دهم؟ کجا برای مصاحبه بهتر است؟ باید چه سوالاتی بپرسم؟ چگونه مصاحبه را انجام دهم؟ (محسنیان راد، ۱۳۲)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.