احمد ولی مسعود: نظام کنونی شایستۀ حکومت‌کردن نیست

گزارشگر:شنبه 27 قوس 1395 - ۲۶ قوس ۱۳۹۵

احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود در سیمیناری در دانشگاه خاتم‌النبیین گفته است: نظامی‌که دیگر مشروعیت خود را از دست داده است، لیاقت حکومت کردن خوب ندارد.
آقای مسعود گفت که ما از حکومت داری خوب فرسنگ‌ها فاصله داریم. دولتمردان بیشتر به گونۀ آماتورانه، شعاری، پوپولیستی، عوام‌فریبانه و حتاً جهان mandegar-3فریبانه، این مقوله را تکرار می‌کنند، جنانچه ۱۵ سال تمام همین گفتند و اما حاصلش جز فساد سازمان‌یافته و دولتی چیزی نیست. تا هنوز ذهنیت سیاسیون به قابیدن قدرت، ثروت و حفظ آن متمرکز است و بس.
او افزود که نظام کنونی دقیقاً خود به یک معضل در مقابل حکومت‌داری خوب قرار دارد. به گفتۀ او، تا کنون رقابت برسر قدرت، ترویج ایدیولوژی‌های افراطی، بازی‌های منطقه‌یی، به گونۀ چند صد سال اخیر همچنان بالفعل و بالقوه ادامه دارد. گره‌های تاریخی، بحران مشارکت، بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران اعتماد … ناگشوده همچنان باقیست.
او تصریح کرد: چلنج‌های بزرگ، چنبرۀ فساد، سوء مدیریت، بحران‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، امروز و هرروز فربه‌تر شده می‌روند.
به باور آقای مسعود، اکنون تا عبور از این معرکه‌ها، گره‌ها و چلنج‌ها، عمر چند نسل دیگر را خواهد گرفت. روی‌همرفته و اگر امروز هم بتوانیم در مسیر و جادۀ درست قرار گیریم، می‌توانیم به آینده ها خوش‌بین باشیم.
رییس بنیاد شهید معسود خاطرنشان ساخت: معضل امروزی ما نظام فساد پرور موجود و فرهنگ سیاسی سنتی است. به قول داکتر سجادی، فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله، ذاتاً فرهنگ غیر پاسخگو می‌باشد، فرهنگ شفاهی و غیر قابل باز خواست است. و به قول داکتر بینش، فرهنگی که فکر پایمال کردن قانون در خون و ذهن های شهروندان عجین گردانیده است، در مقابل ارزش‌ها و مدنیت قرار دارد.
آقای مسعود تصریح کرد: نظامی‌که با تقلب روی کار آمده است و در آن فساد سیستماتیک دولتی، انحصار قدرت و ثروت، خویش خوری‌ها از در و دیوار آن سرازیر شده است، قانون شکنی و حساسیت‌های قومی، مذهبی و زبانی را به اوج خود رسانیده است، نظامی‌که با معیارهای غیر متعادل و رهبری نا متعادل تر حضور در صحنه دارد، قطعاً مشروعیت خود را از دست داده است، شایسته حکومت کردن نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.