عطا محمد نور: عبدالحکیم مجاهد باید دستگیر و محاکمه شود

گزارشگر:شنبه 25 جدی 1395 - ۲۴ جدی ۱۳۹۵

mandegar-3عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح و نمایندۀ سابق طالبان در امریکا طی سخنانی، طالبان را فرشته‌های صلح دانسته، احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور را بغاوت‌گر نامیده و استاد ربانی، شهید صلح را عامل نابسامانی‌های کشور معرفی کرده است.
پس از انتشار این سخنان، شهروندان کشور واکنش‌های تندی از خود نشان داده و خواهان محاکمۀ او شده‌اند.
در این راستا، عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز با صدور بیانیه‌یی، خواهان دستگیری و محاکمۀ این عضو شورای عالی صلح و یار دیرین طالبان شده است.
آقای نور، اظهارات عبدالحکیم مجاهد را غیرمنطقى و به دور از عقلانیت یک عضو شوراى عالى صلح دانسته که به باور او، نشان می‌دهد ما نیازمندیم پیش از رفتن به مصاف دشمن در خطوط نبرد، دشمنان مردم را در از درون نظام تصفیه کنیم.
آقای نور افزوده است: وقتى عضو یک نهاد مهم براى صلح، آنانى را که هرروز مردم بیگناه ما را به خاک و خون می‌نشانند، فرشته‌هاى صلح می‌نامد و به شهید صلح و قهرمان ملى کشور بى‌حرمتى می‌کند، باید جایگاهش پشت میله‌هاى زندان باشد، نه مقام اعزازى.
به باور آقای نور: “هنوز خون شهداى کابل، قندهار و هلمند نخشکیده است که یک مزدورمنش با تفکر گندیده و بوگین‌اش، عاملین مرگ مردم را فرشته‌هاى صلح می‌خواند و از جنگ آنان به قداست یاد می‌کند. کجاست آن وارثین جبهۀ مقاومت و مدعیان راه شهید صلح و قهرمان ملى که از نام آنان به ثروت و قدرت دست یافتند و اینک در لاک سکوت، سقوط کرده‌اند؟”
او از حکومت و شخص رییس‌جمهور خواسته است تا با توجه به احکام قوانین کشور، حفظ امنیت ملى، احترام به شهید صلح و قهرمان ملى و حرمت به نیروهاى امنیتى و قداست نبرد آنان، عبدالحکیم مجاهد را دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارند، درغیر آن، مردم اقدام خواهند کرد و پاسخ دندان‌شکنی به او خواهند داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.