سالانه هفت میلیارد دالر از آدرس مهاجرین به اقتصاد افغانستان کمک می‌شود

گزارشگر:چهار شنبه 29 جدی 1395

سید حسین عالمی، وزیر امور مهاجرین کشور دیروز در افتتاح مرکز معلوماتی مهاجرین در این وزارت گفت، بر بنیاد ارزیابی که انجام شده، سالانه مبلغ ۱۶۶ میلیون دالر از آدرس مهاجرین به اقتصاد افغانستان کمک می‌شود.
وزیر امور مهاجرین در مورد مرکز معلوماتی مهاجرین گفت که این مرکز به یک ریاست مستقل در چارچوب وزارت امور مهاجرین فعالیت خواهد کرد و به mandegar-3کمک امریکا و سازمان مهاجرت جهانی (IOM) سیستم آن عیار شده است.
آقای عالمی بلخی گفت که در سال جاری در حدود یک میلیون مهاجر کشور به وطن برگشته‌اند که بیشتر آن از کشور‌های همسایه پاکستان و ایران عودت کرده‌اند.
او گفت که اکنون آمار مهاجرین کشور از شش میلیون کمتر شده است.
سید حسین عالمی تصریح کرد: تحقیقی که از سوی وزارت مهاجرین انجام شده، نشان می‌دهد که سالانه از آدرس مهاجرین کشور مبلغ ۱۶۶ میلیون دالر که معادل آن ۷ میلیارد افغانی می‌شود، به اقتصاد کشور کمک می‌شود که از این مبلغ بر بنیاد ارزیابی بانک جهانی ۳۰۰ میلیون افغانی آن مربوط حواله‌های پولی است که مهاجرین از کشور‌های خارجی به خانوده‌های‌شان ارسال می‌کنند .
وزیر امور مهاجرین گفت که گزارش این تحقیق را به کمیسیون اقتصادی شورای وزیر ارایه کرده و کمیتۀ خاص در مورد تأثیرگزاری اقتصادی مهاجران تشکیل شده است که از نتایج بررسی‌های این کمیته در برنامه‌های دولت برای مهاجرین و توسعه کشور استفاده می‌شود.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین توضیح داد که تلاش دولت بر این است که هزینۀ حواله را که اکنون ۵ درصد می‌باشد، به ۳ درصد کاهش دهد و پول‌های مهاجرین که از طریق حواله ارسال نمی‌شود از این طریق ارسال گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.