عزیزی‌بانک برای سرسبزی کابل ۱۳۰۰ نهال غرس کرد

گزارشگر:شنبه 5 حمل 1396 - ۰۴ حمل ۱۳۹۶

mandegar-3عزیزی‌بانک با درک مسؤولیت‌های اجتماعی‌اش، این‌بار با همکاری شهرداری کابل در کمپاین «کابل سبزتر» زیر نام «هر شهروند یک نهال» توانست سهم خودش را اداء نماید. دراین برنامه عزیزی‌بانک به تعداد ۱۲۷۵ نهال را در مکان‌هایی مانند: پوهنتون کابل، سرک دارالامان، سرک قرغه، سرک تهیۀ مسکن، سرک میدان هوایی و پروژه احمدشاه بابا (ناحیۀ ۱۲) غرس کرد که با استقبال شهروندان کشور روبه‌رو شد.
برنامه در پوهنتون کابل با ایراد سخنان پربار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل، عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شاروالی کابل و داکتر محمدسالم امید، رییس اجرایی عزیزی بانک آغاز و رسماً افتتاح گردید.
داکتر محمدسالم امید، رییس اجرایی عزیزی بانک، طی سخنان‌شان، ضمن یادآوری از کارکردهای اجتماعی این بانک در گذشته، از برنامه‌های بعدی این نهاد برای شگوفایی و سرسبزی دیگر نقاط کشور نیز یادآوری به عمل آورد.
آقای فاروقی، رییس پوهنتون کابل و مشاور رییس‌جمهور، با ابراز امتنان از شهرداری کابل و عزیزی بانک، از کارکرد های این نهادها در راستای سرسبزی و شگوفایی شهر و پوهنتون کابل، تعهد سپرد که در حفظ و نگهداری این نهال‌ها از خود کوشش به خرچ خواهد داد.
آقای عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل ضمن سپاسگزاری از همکاری‌های عزیزی‌بانک، ابراز نمود که در سال ۱۳۹۶ قرار است به تعداد ۶۰ هزار اصله نهال در تمام شهر کابل غرس و از آن طی برنامه‌های دیگر مراقبت و نگهداری خواهد شد.
رونمایی برنامه با غرس نهال در صحن پوهنتون کابل، توسط همکاران عزیزی‌بانک و کارمندان ریاست سرسبزی، پایان یافت. کارمندان عزیزی‌بانک به همکاری ریاست سرسبزی در پنج گروه تقسیم شدند و به جاهای تعیین‌شده رفتند و همه نهال‌ها را در یک روز کاری غرس نمودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.