مسعود شناسی/۴۴/ افغانستان؛ از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان

گزارشگر:هارون مجیدی/ دوشنبه 29 عقرب 1396 - ۲۸ عقرب ۱۳۹۶

کتابِ افغانستان؛ از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان،‌ نوشتۀ محمد عارف سروری از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران منتشر شده است. این اثر به زمان بررسی حوادث پیش و بعد از دو حادثه مهم ۹ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پرداخته است.
mandegar-3این اثر در ۱۰ فصل با عنوان‌های «شهادت احمدشاه مسعود»،‌ «ادارۀ جبهه متحد پس از شهادت احمد شاه مسعود»، «واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱»، «جانشینی احمدشاه مسعود»، «حضور امریکا در افغانستان»، «حضور انگلیس در افغانستان»، «سقوط طالبان و فتح کابل»، «کنفرانس بن»، «انتقال قدرت به آقای کرزی» و «ادارۀ موقت افغانستان» تنظیم شده است.
بر اساس آمده و بحث شده در کتابِ «افغانستان؛ از شهادت احمدشاه مسعود تا سقوط طالبان»، قهرمان ملی افغانستان و جبهۀ متحد تقریباً از اکثر نقشه‌های خصمانه و مخفی دشمنان افغانستان در داخل و خارج کشور آگاهی پیدا می‌کردند. این اطلاعات موثق سبب شده بود که تمام امید تروریسم و پاکستان و کشورهای هواخواه‌شان به تصرف نظامی افغانستان به یأس مبدل شود، ولی با مطالعه این گزارش‌ها مشخص می‌شود که مسعود احساس می‌کرد در نبردی بسیار بزرگ، بالاتر از توان افغانستان و جنگ اعلام ‌شدۀ رسمی توسط خارجیان قرار گرفته است. مسعود نه‌ تنها در عرصۀ سیاسی ـ نظامی، بلکه در بخش اطلاعاتی نیز از قدرت رهبری ‌کننده‌یی برخوردار بود. علاقه‌مندی به حفظ اسرار منابع خاص و سرمایه‌گذاری معنوی و مادی در این عرصه، در چند ورق دست‌نویس خودش هویداست.
برای تکمیل این اثر، با شاهدان دیگر حادثه مانند مسعود خلیلی و فهیم ‌دشتی مصاحبه شده است. به عقیدۀ نویسنده، تلاش همه برای روشن ساختن صحنۀ آخر زند‌ه‌گی احمد شاه مسعود و شهادتش (وضعیت جبهۀ متحد ملی اسلامی) بود. البته خود توطیه کاملاً معلوم است که جنبۀ بین‌المللی دارد و ضمن دیدن اسناد به آن معتقد خواهیم شد.
چاپ نخست کتاب «افغانستان؛ از شهادت احمد شاه مسعود تا سقوط طالبان» در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، ۲۶۷ صفحه به بازار فروش فرستاده شده است.
گفتنی است که محمدعارف سروری بیست سال را در دوران مقاومت و جهاد در کنار احمدشاه‌مسعود سپری کرده است با پیروزی دولت اسلامی افغانستان از سال ۱۳۷۱ به بعد به عنوان رییس امنیت ملی کابل، معاون دوم ریاست عمومی امنیت ملی، معاون اول ریاست امنیت ملی، با تصرف کابل توسط طالبان در برج میزان ۱۳۷۵ انجنیر محمدعارف سروری به عنوان دستیار امنیتی و سیاسی قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود مسوولیت‌های مختلفی را انجام داده است و در رابطه به نظم و تنظیم امور جبهه از همکاران نزدیک قهرمان ملی کشور بوده است.
با شهادت احمد شاه مسعود به تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ و حادثه ۱۱ سپتامبر در امریکا مسوولیت عمومی امنیت ملی جبهه متحد را بر عهده داشته و ریاست عمومی امنیت ملی، عضو مجلس سنا و والی پنجشیر از وظایف دیگری آقای سروری بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.