دیده‌بان رسانه‌ها: از فرمان کرزی در سلب آزادی‌ رسانه‌ها استفاده می‌شود

- ۰۴ سنبله ۱۳۹۱

ناجیه نوری

مسوول دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که در فرمان تازۀ رییس‌جمهور کرزی واژگانی به کار گرفته شده که مقام‌های حکومتی با استفاده ازآن آزادی بیان و رسانه‌ها را با خطر مواجه ساخته و سلب خواهند کرد.
مسوول دیده‌بان رسانه‌ها می‌گوید، براساس ماده اول این فرمان، وزارت‌های حج و اوقاف، تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ موظف شده‌اند تا از نشر و تبلیغاتی که باعث ایجاد انگیزه‌های منفی بوده و مخالف نظام و آداب در جامعه می‌باشد، جلوگیری کنند.
صدیق الله توحیدی تاکید کرد: گنجانیدن نظام، آداب جامعه و انگیزه‌های منفی در این فرمان، کلی و مبهم مطرح شده است؛ بنابراین مقامات حکومتی برای سلب آزادی بیان به ساده‌گی می‌توانند از این واژه‌گان سوء استفاده کنند.
آقای توحیدی می‌گوید: براساس ماده پانزدهم این فرمان، وزارت اطلاعات و فرهنگ باید ظرف دو ماه، طرح مشخصی را جهت بررسی کیفیت و معیارهای رسانه‌های دولتی و خصوصی برای شورای وزیران ارایه کند.
او می‌افزاید: در ماده ۲۱ قانون رسانه‌های همه‌گانی وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده که «ارگان‌های دولتی و غیردولتی حق دخالت در امور نشراتی رسانه‌ها را ندارند.» بدین اساس این وزارت به امری گماشته شده که به ماده ۲۱ قانون رسانه‌های همگانی در مغایرت قرار دارد.
توحیدی گفت: حکومت حق ندارد در مورد کمیت و کیفیت رسانه‌های آزاد، کنترل داشته باشد؛ چون این امر، به معنای سانسور است.
در همین‌حال، سید محمد علی رضوانی نویسنده و روزنامه نگار می‌گوید، فرمان جدید حامد کرزی باعث تسلط حکومت بر رسانه‌ها خواهد شد و نقش رسانه‌ها را در جامعه کمرنگ جلوه داده و ضمن به‌وجود آوردن خودسانسوری، آزادی رسانه‌ها را نیز سلب خواهد کرد.
به گفتۀ او، صدور چنین فرمانی نشان‌گر این است که حکومت می‌خواهد جایگاه خود را بین رسانه‌های آزاد تثبیت کند.
«ارجحیت زبان»
در فرمان تازۀ رییس‌جمهور کرزی بر جلوگری از کابرد واژگان بیگانه، نامأنوس و خارج از مصطلحات ملی، در زبان‌های کشور تاکید شده است.
دامن‌زدن به مسایل زبانی، دست به چنین اقدامی زده‌اند؛ چون در افغانستان مرجع علمی‌یی وجود ندارد که ظرفیت تشخیص واژه‌گان بیرونی و نامانوس را از اصل زبان داشته باشد.
در این حال، سید محمد علی رضوانی نیز می‌گوید که در دنیا زبانی پیدا نمی‌شود که ارتباط با زبان‌های دیگر نداشته باشد؛ اگر رییس‌جمهور با این امر بخواهد زبان‌های ملی را یکی بر دیگری ترجیح دهد، یقیناً نزاع دیگری شروع خواهد شد؛ چون ما مرجع مشخصی نداریم که واژه‌های بیگانه را از واژه‌های خودی تفکیک کند.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ با رد این موضوع می‌گوید که این فرمان به هدف تقویت قانون و حکومت داری خوب صادر شده است.
به گفتۀ مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، این فرمان تغییری در آزادی و کار مسلکی رسانه‌ها به میان نخواهد آورد.
به گفته مسوولان این وزارت، هدف از نظارت رسانه‌های خصوصی از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ، همانا بهترشدن پروگرام‌ها به ‌خاطر جلوگیری از تخطی‌های رسانه‌یی می‌باشد.
رییس‌جمهور کشور روز پنجشنبه هفته گذشته فرمان ۱۶۴ ماده‌یی را صادر کرد که در آن بر مبارزه جدی با فساد اداری و حکومت داری خوب تاکید شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.