وزیر عدلیه: برخورد با قربانیان قاچاق انسان خشونت‌آمیز است

گزارشگر:دوشنبه 26 قوس 1397 - ۲۵ قوس ۱۳۹۷

mandegarوزیر عدلیه کشور می‌گوید که پولیس با قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برخورد خشونت‌آمیز دارد و این گونه برخورد باید اصلاح شود.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که همزمان ریاست کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان را به عهده دارد دیروز در یک نشست خبری در کابل، برخورد پولیس با قربانیان قاچاق انسان را خشونت‌آمیز و ناپسند خواند.
آقای انور گفت که بررسی‌های شخص خودش از نحوه برخورد پولیس با قربانیان قاچاق انسان نشان می‌دهد که برخورد خشونت‌آمیز و ناپسند با این قربانیان صورت می‌گیرد.
به گفتۀ آقای انور، به جای آنکه به قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به چشم قربانی دیده شود، آنان به دیده مجرم و گناه کار دیده شده، گواه برخورد خشونت‌آمیز از سوی پولیس می‌باشند.
وزیر عدلیۀ افغانستان تصریح کرد که این گونه برخورد پولیس و نیروهای امنیتی با قربانیان قاچاق انسان قابل قبول نبوده زمینه عقده‌های روانی و افزایش مهاجرت را در کشور مساعد می‌سازد و باید اصلاح شود.
رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان، گرم بودن جو روانی افزایش جنگ و ناامنی که از سوی مقام‌های امنیتی و رسانه‌ها زمینه‌سازی می‌شود را عامل مهم بروز موارد گسترده مهاجرت غیر قانونی در کشور عنوان کرد.

او گفت، عامل یاد شده سبب گردیده که شهروندان به ادامۀ زنده‌گی در کشور ناامید شده، خود را در چنگ شبکه‌های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران قرار دهند و قربانی برخورد خشونت بار این شبکه شوند.
او از مقام‌های امنیتی و رسانه‌ها خواست که در چگونگی یادآوری از رویدادهای امنیتی و دامنه جنگ، مصلحت ملی مردم مبنی برامیدوار نگه داشتن شان برای ادامه زنده‌گی در کشور را مد نظر گرفته و از ایجاد نگرانی برای مردم پرهیز کنند.
در عین حال، ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله در یک کنفرانس خبری دیگر احتمال برخورد خشونت‌آمیز، پولیس با قربانیان قاچان انسان را رد نکرد اما گفت که در این مورد آماری در دست نیست.
او گفت که به منظور بهبود برخورد پولیس به شهروندان به ویژه قربانیان خشونت‌ها و قاچاق انسان، برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت نیاز است روی دست گرفته شود که پاره ای از این برنامه‌ها در حال تطبیق است.
وزیر امور داخله، رسیده‌گی پولیس به روند تحکیم قانون و مبارزه با مجرمان را نیازمند همکاری همه‌جانبه شهروندان با پولیس دانست.
از سوی دیگر، وزیر عدلیه در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به الکترونیک شدن سیستم معلوماتی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرده گفت که با انکشاف این سیستم روند حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بهبود خواهد یافت.
همچنان الزابت چمبرز، معاون اداره انکشاف ایالات متحده امریکا(USAID) در این نشست افغانستان را کشور مبدا، مقصد و ترانزیت برای شبکه‌های قاچاق انسان و مهاجران خوانده، مبارزه با این پدیده را ضرورت به همکاری مشترک نهادهای مرتبط خواند.

او گفت که زنان و جوانان بیشتر در معرض سوء استفاده این شبکه‌ها قرار می‌گیرند و این مسأله آرام آرام به یک معضل تبدیل می‌شود، به این دلیل اداره انکشاف ایالات متحده به منظور مقابله با قاچاق انسان با کمیسیونی که در این ارتباط فعالیت می‌کند همکار خواهد بود.
او، موثریت روند مبارزه با قاچاق انسان را نیازمند همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه مشترک با این پدیده دانست.
بیش از هفت سال از آغاز به کار کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان می‌گذرد اما این کمیسیون تاکنون مشغول برنامه‌های اداری، پالیسی‌سازی و ایجاد قوانین بوده و کمتر توانسته در مبارزه با قاچاق دستاوردی کسب کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.