کسب جـایزۀ «اعتمـاد» و اعتمـادسـازی مـا

- ۲۰ ثور ۱۳۹۸

کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه در تاریخ ۳ می ۲۰۱۹، روز آزادی بیان، میزبان نخستین کنفرانس بین‌المللیِ «مساعدت رسانه‌ها برای استواری صلح و دموکراسی» بود. نمایندۀ حکومت تاجیکستان، سفیران کشورهای امریکا، بریتانیا، رهبر همکاری‌های جاپان در این کشور و دو تن از رؤسای نهـادهای بین‌المللی این کنفرانس را افتتاح کردند.
نظری پریانی، مدیر مسؤول روزنامۀ ماندگار که از افغانستان به این کنفرانس دعوت شده بود، جایزۀ «اعتماد» که یگانه جایزۀ بین‌المللیِ آزادی بیان در جمهوری تاجیکستان خوانده شده است را از جانب شورای رسانه‌های این کشور به‌دست آورد. همچنان در این کنفرانس، کریم امینی از مدیران طلوع‌نیوز، جایزه‌یی از جانب میدیا گروپ تاجیکستان را به هدفِ ایجاد رابطه میان رسانه‌های دو کشور از آنِ خود کرد که بازتابِ وسیعِ آن در رسانه‌های اجتماعی، مایۀ دلگرمی خانوادۀ رسانه‌هاست.
جایزۀ «اعتماد» که به مدیر مسوولِ روزنامۀ ماندگار تعلق گرفت، تنها جایزۀ معتبر در تاجیکستان است که برای نخستین‌بار در سطح یک کنفرانس بین‌المللی پیرامون آزادی بیان، به یک روزنامه‌نگارِ خارجی اهدا شده ‌است.
انتخاب مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار برای کسب این جایزه، بی‌هیچ نوع سازش و ساخته‌کاری‌یی بوده است؛ به گونه‌یی که روزها قبل از برگزاری آن کنفرانس، کارگزارانِ آن برنامه در تاجیکستان به همکاری دوستان‌شان در افغانستان، روی اشخاص و رسانه‌های مختلفِ چاپی در افغانستان برای به اهدایِ این جایزه تمرکز کرده‌ بودند و در نهایت با تأمل روی برخی شاخص‌هایی که در نظر داشتند، مدیر مسوولِ روزنامۀ ماندگار را از میان مدیرانِ رسانه‌های کشور لایقِ این جایزه دانستند.
این پیشامد برای همۀ دست‌اندرکارانِ روزنامۀ ماندگار و خواننده‌گانِ آن جدابیتِ خاصی داشته و دارد. برای همکارانِ این رسانۀ نوشتاری واضح است که کار در مدتِ بیش از ده سال در این روزنامه، بدون خطر و دردسر ممکن نبوده. این رسانه بی‌هیچ امتیاز و معامله‌یی با مراجعِ قدرت و ثروت و با پرهیز از ورود به بازارهای سیاهِ روزنامه‌نگاری و خبررسانی، خطوط سرخِ آزادی بیان و اطلاع‌رسانی را پاس داشته ‌است.
ماندگار در میان رسانه‌های چاپی افغانستان، بیشترین مشکلات و تهدیدها را در جریان کار و بازتابِ جسورانۀ رخدادها و واقعیت‌ها تجربه کرده ‌است. تهدیدهای مختلف از جمله: حملۀ مسلحانه‌یی که چند سال پیش به جانِ نظری پریانی مدیر مسوولِ این روزنامه صورت گرفت، زندانی‌شدن‌های غیرقانونی و موقتِ او در حکومت‌های گذشته، پرونده‌سازی‌هایی که علیه وی صورت گرفت و از جمله پس از پرده‌برداری از تقلباتی که در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ صورت گرفت و مدیر مسوولِ ماندگار به‌گونۀ فرمایشی و غایبانه توسط یک دادگاه در کابل به دو سال و شش‌ماه حبس تنفیذی محکوم شد؛ همه نشان‌دهندۀ سطح بالایی از تهدیدات در برابرِ او در جریان کارِ روزنامه‌نگاری بوده است.
بنابراین رای و ارادۀ رسانه‌های تاجیکستان و نهادهای داخلی و خارجی ِحاضر و داور در آن کنفرانس مبنی بر اهدای جایزۀ اعتماد به مدیر مسوول ماندگار، برای این روزنامه از ارزشِ بسیار بالایی برخوردار است. همکاران و قلم‌به‌دستانِ روزنامۀ ماندگار ضمن آن‌که دستِ همۀ دست‌اندرکارانِ رسانه‌های تاجیکستان را که خود در جریان کارِ خبررسانی با مشکلات و محدودیت‌ها مواجه‌اند می‌فشارند، تعهد می‌سپارند که همچنان در مسیر پاسداشت از ارزش آزادی بیان و تعالیِ کارِ روزنامه‌نگاری خواهند کوشید.
ماندگار با به‌دست آوردن جایزۀ اعتماد از جمهوری تاجیکستان، آرزو دارد که آن کشور نیز در حفظ آزادی بیـان قدم‌های بسیار بلند و پُرثمر بردارد؛ چنانی که اکنون افغانستان علی‌رغمِ همۀ مشکلاتی که دارد، جایگاه شایسته‌یی در میان کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه

در امرِ اطلاع‌رسانی و آزادی بیان دارد. mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.