نشست دیـروز مجـلس در سکـوت پایـان یـافت

- ۰۱ سرطان ۱۳۹۸

mandegarنماینده‌گان پس از درگیری فیزیکی بر سر کرسی ریاست در نشست چهارشنبۀ گذشته، نشست دیروز مجلس را با سکومت مطلق پشت سر گذاشتند.
نماینده‌گان در نشست دیروز شنبه، اول سرطان مجلس هیچ بحثی نکردند تا تنش به وجود آمده بر سر کرسی ریاست در روز چهارشنبه گذشته، سردتر شود.
عبدال‌الله محمدی یک عضو مجلس گفت که در نشست دیروز نماینده‌گان بیشتر از هر روز دیگر حضور داشتند؛ اما همه ساکت بودند و هیچ بحثی در مورد چگونگی حل تنش ریاست مجلس نکردند.
اما نماینده‌گان موافق و مخالف میر رحمان رحمانی (کسی که از سوی رییس موقت مجلس برندۀ انتخابات ریاست مجلس اعلام شده) در بیرون از مجلس و در صحبت با رسانه‌ها بر حل قانونی مشکل به وجود آمده تأکید کردند.
مخالفان آقای رحمانی تأکید داشتند که مشکل به وجود آمده باید به شکل قانونی و از طریق ادامه برگزاری انتخابات دوره‌های بعدی انتخابات مجلس حل گردد.
کمال ناصر اصولی رقیب انتخاباتی آقای رحمانی گفت: «آقای رحمانی پذیرفته که در انتخابات گذشته آرای ۵۰+۱ را پوره نکرده بناً انتخابات باید به دور بعد میان نامزدان جدید برگزار گردد.»
آقای اصولی با اشاره به درگیری نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه گذشته مجلس گفت که شماری از نماینده‌گان با امضای درخواستی از دادستانی‌کل کشور خواسته‌اند که این مساله را بررسی کند.
اما، میردادخان نجرابی از طرف‌داران آقای رحمانی به رسانه‌ها گفت که به‌خاطر کاهش تنش در نشست دیروز مجلس هیچ بحثی صورت نگرفته و نماینده‌گان سر از امروز برای حل تنش به وجود آمده بحث خواهند کرد.
آقای نجرابی افزود که قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس در مورد انتخابات رییس و هیات اداری مجلس صراحت دارد و نماینده‌گان مخالف باید به قانون تن دهند.
به گفتۀ او، اگر نماینده‌گان مخالف بازهم نتیجه انتخابات را نپذیرند، بالای یک رای مورد منازعه به هرشکلی که نماینده‌گان توافق کنند، رأی‌گیری خواهد شد.
با این وجود، عبدال‌الله محمدی یکی از نماینده‌گان تأکید کرد که ادامه تنش و درگیری میان نماینده‌گان خطرناک است و تاثیر منفی در سطح جامعه دارد. آقای محمدی بیان داشت که نماینده‌گان هرکدام از بخشی از جامعه نماینده‌گی می‌کنند؛ بناءً هرگونه تنش میان آنان بر اوضاع عمومی کشور تاثیر می‌گذارد.
قرار بود اعضای مجلس نماینده‌گان، چهارشنبه (۲۹ جوزا) برای پایان تنش انتخاباتی ریاست مجلس، در مورد تایید و یا رد یک رای مورد منازعه، رای گیری کنند؛ اما آنان در خصوص چگونگی رای گیری به توافق نرسیدند و سرانجام باهم درگیر شده و میز و کرسی ریاست را از جایگاهش به صحن مجلس پرتاب کردند.
درگیری فیزیکی نماینده‌گان مجلس با واکنش‌های منفی گسترده مواجه شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نماینده‌گان را به اهانت به مردم افغانستان متهم کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.