راه‌هایـی برای افزایش تعداد خواستگارهای‌تان

۹ سرطان ۱۳۹۸

بخش دوم و پایانی/

mandegarوسواس را کنار بگذارید
محافظه‌کاری‌ها و وسواس‌هایِ بی‌مورد را کنار بگذارید. اگر خواستگارهایی دارید که حاضر نیستید حرف‌های‌شان را بشنوید یا اگر گاهی فامیل و دوستان‌تان کسی را برای ازدواج به شما معرفی می‌کنند اما شما اهمیتی نمی‌دهید؛ باید کمی در نگاه‌تان تجدیدنظر کنید. شاید یکی از همین موارد بتواند همسرِ خوبی برای شما باشد. از آمدنِ خواستگار نترسید و چند هفته‌یی زیر نظرِ خانواده‌ها با خواستگار‌های‌تان صحبت کنید و بعد تصمیم بگیرید. مشکلات کوچکِ آدم‌ها را بهانۀ «نه» گفتن نکنید. فراموش نکنید که هرکسی با هر شخصیتی هم که باشد، مشکلاتی دارد که می‌توان از آن‌ها ایراد گرفت. مهم این است که به ویژه‌گی‌های برجستۀ او نظر کنید. شما نمی‌توانید یک شخصیتِ بی‌عیب‌ونقص را به عنوان همسرتان انتخاب کنید، چون اصلاً چنین شخصیتی وجود ندارد. اما سعی کنید فردی را انتخاب کنید که بتوانید با مشکلاتش کنار بیایید و مدام به‌خاطرش افسرده یا عصبانی نشوید.

بگویید که توقعی ندارید
از موانع مهمِ پیش روی ازدواج، توقعاتِ بالاست و بسیاری از جوانان به دلیل مسایل مالی از تشکیل زنده‌گی مشترک فراری هستند. بنابراین با کم کردنِ این توقعات و بیان این مسأله در موقعیت‌های مناسب می‌توانید زمینۀ ازدواج را ایجاد کنید. همچنین یکی از مواردی که می‌تواند مانع ازدواج باشد و آقایان را از اقدام به خواستگاری منصرف کند، موقعیت اقتصادی خوبِ خانوادۀ خانم است؛ یعنی آقا این جرأت را ندارد که اقدام به ازدواج کند. شما به عنوان یک خانم می‌توانید سطح توقعات‌تان را پایین بیاورید و با بیان کردن این مسأله در جمع دوستان که انتظاراتِ من برای ازدواج بالا نیست، به همه نشان دهید که در ذهن چه دارید تا شجاعت معرفی‌کردن خواستگار را پیدا کنند.

باید در درجۀ اول یک زن باشید
برخی از دختران، زن بودنِ خود را فراموش کرده‌اند. این‌که تحصیل کنند و سر کار بروند، چیز خوبی است اما متأسفانه برخی از دخترانِ امروز از آن طرفِ بام افتاده اند! بخشی از زن بودن زنان، در ارتباط با همسر و زنده‌گی مشترک و نقش مادری شکوفا می‌شود و این‌که مورد حمایت و دوست داشته شدن همسر قرار بگیرند.
دختران در ظاهر، این قضیه را کتمان می‌کنند. آن‌ها با وجود موقعیت‌های خوب ازدواج، همۀ درها را به روی خود بسته‌اند. چرا که تمام زنده‌گی‌شان را در کار خلاصه کرده‌اند. آن‌ها می‌خواهند به همه نشان دهند خودشان از پس کارهای‌شان برمی‌آیند و نیازی به ازدواج نمی‌بینند. اما اگر با خود صادق باشند، این نیاز را احساس می‌کنند. فراموش نکنید مردها تمایل دارند با خانمی ازدواج کنند که در درجه اول یک زن است!

با خود مهربان باشید
دختری نااُمید، عصبی و پرخاشگر که طلبکار از دنیا و دیگران است، چگونه انتظار دارد که فرد مناسبی برای ازدواج پیدا کنـد؟ دختری که هنوز با همجنس خود نمی‌تواند درست ارتباط برقرار کند، چگونه انتظار دارد که دیگران به او خواستگار معرفی کنند؟ دختران باید روی شخصیتِ خود و به‌خصوص مهربانی با خود، کار کنند. برخی از دخترانِ امروز به دلیل داشتن تحصیلات و شغل، بخشی از زنانه‌گی خود از جمله مهربان بودن را کمرنگ کرده اند، در صورتی که یک مرد، حس محبت و مهربانی و حمایت همسر خود را می‌خواهد اما متأسفانه برخی دختران با تحصیل و شغلِ خود می‌خواهند قدرتِ خود را به رخ فرد مقابل بکشند که در این صورت مردان فراری می‌شوند.

منبع:
www.persianpersia.com/lifestyle

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.