دو دستور برای کاهش آلوده‌گی هوا

گزارشگر:رعنا نظری - ۱۵ جدی ۱۳۹۸

رییس حکومت وحدت ملی با صدور احکام جداگانه، نصب آلۀ تصفیه کنندۀ دود در منزل ها، شهرک ها و ادارات دولتی دارای سیستم مرکز گرمی و منع سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک را به هدف تسخین و تولید انرژی، صادر کرد.
ارگ اعلام کرد که غنی با رعایت حکم مادۀ پانزدهم قانون اساسی افغانستان و حکم مادۀ بیست و هفتم قانون محیط زیست به منظور جلوگیری از آلوده‌گی هوا، کاهش عوامل مخرب بر آن و حفاظت از محیط زیست، این احکام را صادر نموده است.
mandegarبر اساس حکم محمداشرف غنی در مورد نصب آلۀ تصفیه کنندۀ دود؛ ادارات دولتی، مالکین و متصرفین بلند منزل ها و شهرک های دارای سیستم مرکز گرمی، مکلف شده اند تا آلۀ تصفیه کننده دود(فلتر معیاری) را که از انتشار دود بیشتر جلوگیری بتواند، در تاسیسات مربوط نصب نمایند.
آقای غنی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا در همکاری با وزارت امور داخله، شهرداری مربوط و سایر ادارات ذیربط، حکم مذکور را ابلاغ نموده، تعهد کتبی و تعیین مدت برای مالکین بلند منزل ها و شهرک ها را مبنی بر نصب آلۀ تصفیه کننده دود(فیلتر معیاری) اخذ نموده و از نصب و فعال بودن آلۀ / فیلتر نظارت مداوم کند و همچنان متخلفین با رعایت احکام قوانین نافذۀ کشور تحت تعقیب عدلی توسط ادارات ذیربط قرار گیرند.
به همین ترتیب، رییس حکومت وحدت ملی طی حکمی در مورد منع سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف تسخین و تولید انرژی، ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست را موظف نمود تا در همکاری با وزارت امور داخله و شهرداری مربوط از سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف تسخین و تولید انرژی جلوگیری نماید.
آقای غنی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست را موظف کرده تا در همکاری با وزارت امور داخله، شهرداری و وزارت صنعت و تجارت، ضمن ابلاغ این حکم برای اصناف، شرکت‌ها و فابریکات و اخذ تعهد کتبی از آنان مبنی بر عدم سوختن تایر، رابر و پلاستیک، از ایشان نظارت مداوم نموده و جریمه ها را در صورت تخلف وضع نماید.
به همین گونه در این حکم آمده است که تمام ادارات ذیربط بخصوص شهرداری مربوط و وزارت امور داخله به همکاری همه جانبه با ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در تطبیق این حکم مکلف می‌باشند.
در هر دو حکم آمده است که ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست، گزارش اجراات خویش را همراه با تفکیک چالش ها و پیشنهادات مشخص، از مجرای ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، ماهوار ارسال نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.