غنی: مشکل کمبود آب برای مال‌داری کوچی‌ها باید به گونه اساسی حل گردد

- ۱۵ حمل ۱۴۰۰

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت کندز، دیدار کرد.
در این دیدار که قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ صورت گرفته است، بزرگان ولایت کندز پیشنهادات شان را در رابطه به حفظ و تمویل قول اردوی ۲۱۷ پامیر، اصلاحات و تقویت قوماندانی امنیه، سرک حلقوی، کمربند امنیتی، تامین امنیت شاهراه ها، توجه به کوچیان و مواشی آنان، بند برق خان آباد و استخدام کادرهای ولایت کندز، با رئیس جمهور در میان گذاشته اند.
آقای غنی در این دیدار به بزرگان ولایت کندز گفته است که به امنیت کندز توجه خاص می‌شود و حوزه‌های امنیتی بیشتر خواهند شد. وی افزوده است که خط آهن شیرخان بندر- کندز به سرمایه گذاری تاجیکستان احداث می شود و در خصوص تحکیمات سواحل اقدامات واضح خواهد شد.
رئیس جمهور غنی به وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هدایت داد که به هدف رشد زراعت و مالداری ولایت کندز، یک تیم منظم با یک پلان واضح را به این ولایت بفرستد و یافته های آن را با ریاست جمهوری شریک سازد. وی افزود که مشکل کمبود آب برای مالداری کوچی ها باید به گونه اساسی حل گردد.
وی در اخیر افزوده است که روی پیشنهاد بند برق خان آباد، ماستر پلان شهر کندز و سرک حلقوی در زمان مناسب، رسیدگی صورت خواهد گرفت.
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.