رمضــان؛ ماه توقف، تفکر و پرواز

رمضــان؛ ماه توقف، تفکر و پرواز

حلیمه حسینی لطفاً توقف کنید! یک لحظه مکث، بیاستید! یک نفسِ عمیق و یک تفکر و بازنگری زنده‌گی لازم نیست؟ لطفاً توقف کنید و یک لحظه مکث کنید! بلي با شما هستم، با شمایی که یک عمر در حال دویدن هستید...

ادامه مطلب...
رســانه‌ها  و برگرداندنِ ورق  به نفع ملت

رســانه‌ها و برگرداندنِ ورق به نفع ملت

حليمه حسيني جناب آقای کرزی همیشه برای برون‌رفت از بحرانی و سرپوش گذاشتن بر مشکلی، بحران و چالشی دیگر خلق کرده است و این رویة ده‌ساله، دیگر برای مردم و ملتِ ما عادی و معمولی شده است. اما آن‌چه مهم است،...

ادامه مطلب...
Page 986 of 986« First...1020304050...982983984985986