دروغ‌گویـی  و علل آن  در کودکان

دروغ‌گویـی و علل آن در کودکان

مقدمه یکی از انحرافاتی که موجب شکایت والدین از فرزندان خود می‌باشد، درغگویی است. اکثر والدین از این شکایت دارند که فرزندان‌شان، با وجود این‌که از هیچ‌گونه رسیدگی در تربیت وی قصوری به عمل نمی‌آید، دروغ‌گو بار آمده یا مغلطه و...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش دهم/ یادتان باشد؛ در جست‌وجوی هر چیزی که باشید، به همان دست خواهید یافت. پرسیدن موجب می‌شود پاسخ‌هایی که ظاهراً وجود ندارند، پیدا شوند. برای آنکه به سطحی تازه از موفقیت در هر یک از جنبه‌های زنده‌گی دست پیدا کنید،...

ادامه مطلب...
علم  روش است

علم روش است

کشف سیاه‌چاله از انشتین تا هاوکینگ در علم فزیک و کیهان‌شناسی غرب جریان داشت؛ تا این‌که پس یک سده؛ با استفاده از روش آزمایش و تجربه، عکسی از این سیاه‌چاله ارایه شد. بنابراین علم، پیش‌گویی، اشاره و ایما نیست. ببیند علم...

ادامه مطلب...
ژاک دریـدا  و متـافیـزیک حضـور

ژاک دریـدا و متـافیـزیک حضـور

دریدا باور دارد که «اساس متافیزیک با این فرضِ بنیادین نشانه‌شناسی دانسته می‌شود که هر دال، مدلول خود را همراه دارد یا موجب پیدایش آن می‌شود. متافیزیک استوار بر این فرض است که معنا، به هر رو و همواره حاضر...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش نهم/ شما تا به حال چقدر به کودکانی که از کنجکاوی آرام نمیگیرند، دقت کرده‌اید؟ آن‌ها اصرار دارند که پاسخ خود را دریافت کنند. فکر می‌کنید اگر از آن‌ها تقلید کنید، چه چیزهایی به دست خواهید آورد؟ بعضی افراد با وجود...

ادامه مطلب...