امان‌الله خان  و معارف عصری

امان‌الله خان و معارف عصری

بخش دوم/ اکنون که شما علما می گوئید که خروج صبیات نیز برای تعلیم مستحسن (پسندیده) نیست، بالفعل ما در این مفکورۀ تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقیم اما گمان نمی کنم که دیگر علمای اسلام و فضلای هند،...

ادامه مطلب...
تفـاوت رهبـری و مـدیریت در مـردان و زنـان

تفـاوت رهبـری و مـدیریت در مـردان و زنـان

مقدمه زمینه‌های آموزش مدیریت تمرکز به رهبری جمعی و سالم در مردان و زنان دارد پس برای سازماندهی بهتر امور ماحول ما نیاز به رهبری محسوس و ملموس می‌باشد. رهبری و لیدرشیپ از ما می‌طلبد که به نیازهای اساسی گروه‌های بشری...

ادامه مطلب...
امان‌الله خان  و معارف عصری

امان‌الله خان و معارف عصری

بخش نخست/ الف. گسترش معارف در پایتخت بزرگترین تحول و دگرگونی در معارف افغانستان با پادشاهی امان‌الله خان آغاز یافت. شاه امان الله در واقع بنیان گذار رسمی و ترویج کنندۀ معارف عصری افغانستان است. در قانون اساسی دوران او (نظامنامه...

ادامه مطلب...
پُست مدرنیسم  یا  فرا نوگرایی

پُست مدرنیسم یا فرا نوگرایی

در گذشته‌ها آثار خلق شدۀ هنرمندان مـُـدرن قابل شناخت بودند؛ لیکن در شرایط موجود کثرت‌گرایی، اکثراً به صورت ارتجاعی‌ترین آفریده‌ها تبلور یافته که همچو آثار هنری معنای آن را نمی‌رساند که برای معاصرانش چه ارزشی را در پی دارد. بربنیاد...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجاهـم/ پرسش‎های تفصیلی پرسش‎های تفصیلی مانند پرسش‎های باز، مستلزم پاسخ‌های طولانی و وقتِ بیشتر است. این نوع پرسش‎ها در تمام رسانه‎ها کاربرد دارد و بیشتر از کارشناسان برای پاسخ‌هایِ تحلیلی و تشریحی پرسیده می‎شود. پرسش‎های تفصیلی که روی موضوعاتِ مختلف صورت...

ادامه مطلب...