فقه سیاسی احناف

فقه سیاسی احناف

بخش نخست/ مقدمه فقه سیاسی اصطلاحی است نسبتاً جدید و برخاسته از نظریه‌های سیاسی اسلامی می‌باشد که غالباً چارچوب نظام سیاسی را منطبق با ساختار فقهی اسلام بررسی می‌کند. نظام شرعی اسلام که در اصطلاح درون دینی آن به‌نام نظام فقهی یاد...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش هجدهم/ چرا به جمعیت اسلامی افغانستان پیوستید؟ در آن ‌زمان، حزب اسلامی معتقد بود که باید دست به سبوتاژ و انفجارات در داخلِ افغانستان زد. ما با نفسِ مبارزه مخالفت نداشتیم، اما انتقاد بالای شیوه و نحوۀ کار داشتیم و به...

ادامه مطلب...
انجـام کارهـای روزمـره  بر اسـاسِ ساعت درونـی بـدن

انجـام کارهـای روزمـره بر اسـاسِ ساعت درونـی بـدن

بخش دوم و پایانی/ مرگ در ساعت ۱۱ صبح دانشمندان متوجه شده اند که ساعت احتمالیِ مرگِ انسان هم وجود دارد که این ساعت در ژن‌های افراد نوشته شده است. محققان با بررسی الگوهای خوابِ هزار و ۲۰۰ فردِ ۶۵ساله متوجه...

ادامه مطلب...
چرا قـربانـی را سـرزنـش مـی‌کنیـم؟

چرا قـربانـی را سـرزنـش مـی‌کنیـم؟

بخش دوم و پایانی/ این از آزمایش‌های میلگرام. اما آزمایش هولناک‌تر زندان استنفورد چه؟ از همان سال 2002 که به سفارش بی‌.بی‌.سی آزمایش زندان را انجام دادیم، حدس می‌زدیم که علت رفتار زندان‌بانان آزمایش استنفورد هم چیزی غیر از ماهیت واقعیِ...

ادامه مطلب...
سود  و  زیان درجه‌بندی مکاتب

سود و زیان درجه‌بندی مکاتب

در خیلی از جاهای جهان، رتبۀ مکاتب براساسِ نتایجِ آزمون‌های درسی ملی تعیین می‌شود. در پنج‌سال گذشته، رسانه‌های پرتگال رتبه‌بندی مکاتب را بر اساس اطلاعاتِ وزارت آموزش این کشور منتشر کرده‌اند. اما، منتقدان می‌گویند درست نیست مکاتب را تنها بر...

ادامه مطلب...