چه‌گونه از خود انسان برتری بسازیم؟

- ۱۷ ثور ۱۳۹۲

بخش چهارم
برای این‌که بدانیم «ضمیر ناخودآگاه» خود ما، چه‌قدر قدرت دارد، فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که: «ضمیر ناخودآگاه» بیش از ۷۰ میلیارد سلول بدن را دقیقاً تحت کنترل داشته، به تغذیه، آکسیجن‌گیری – دفع مواد زاید – در مورد سلامتی و مریضی – همکاری سلول‌ها با هم و یا قطع ارتباط آن‌ها از هم – مرگ، زنده‌گی و تکثیر سلول‌ها و هزاران امور دیگر مربوط به سلول‌ها را، لحظه به لحظه و بدون درنگ و استراحت و در تمام مدت شبانه‌روزی، کنترل و تحت نظارت دقیق خود دارد. و یا در هر لحظه میلیون‌ها سلول از قسمت‌های مختلف بدن می‌میرند و میلیون‌ها سلول جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند، که همه‌گی با نظارت و کنترل و تصمیم مستقیم «ضمیر ناخودآگاه» صورت می‌پذیرد. شاید یک‌نفره، کوهی بزرگ را کندن و با یک دست بلندکردن، آسان‌تر از هر لحظه ۷۰ میلیارد سلول را کنترل کردن باشد!
یکی از کارهای اساسی که «ضمیر ناخودآگاه» انجام می‌دهد، ساخت باورهای مثبت یا منفی انسان‌هاست. به عبارت دیگر، «ضمیر ناخودآگاه»، کارگاه ساخت باورهاست: باورها (اعتقادات) مهم‌ترین عنصر ذهن هستند، چون: رفتار و کردار ما تحت تأثیر احساسات‌مان قرار دارند، احساسات ما تحت نفوذ افکار و اندیشه‌های ما هستند، افکار و اندیشه‌های‌مان، ناشی از باورهای‌مان می‌باشند، باورهای‌مان در «ضمیر ناخودآگاه» ساخته می‌شوند. ضمایر «خودآگاه» و «ناخودآگاه» به وسیلۀ حواس پنجگانه و تفکر، تلقین، تصور و تجسم (حس ششم)، با دنیای خارج ارتباط برقرار می‌سازند. هر مطلبی که به وسیلۀ حواس پنجگانه، تصور، تجسم و تفکر به این ضمایر، منعکس شوند: ۱) ضمیر «خودآگاه» با توجه به دانش، اطلاعات، تجربیات، تعقل و استدلالش، مطالب و موارد دریافتی را مورد مداقه قرار می‌دهد و با توجه به باورهای هر شخص، نسبت به موارد مختلف دریافتی، تصمیم‌گیری کرده و جهت اجرا و اقدام، به «ضمیر ناخودآگاه» منعکس می‌سازد. توضیح این‌که عمل مشاهده، تجربه‌آموزی، دانش‌اندوزی، استدلال، تعقل و… به وسیلۀ ضمیر خودآگاه صورت می‌گیرد.
۲) «ضمیر ناخودآگاه»، مطالب و موارد دریافتی را بدون پردازش و تعقل و استدلال، عیناً ضبط می‌کند. مثلاً اگر مستقیماً با «ضمیر ناخودآگاه» ارتباط برقرار کرده و بگوییم ۲×۲ مساوی است با هفت، عیناً آن را ضبط می‌کند. اگر مستقیماً از آن سوال کنیم که ۲×۲ مساوی‌ست با چند؟ ضمیر ناخودآگاه آن‌چه را قبلاً ضبط کرده، به ما پاسخ می‌دهد: هفت. در حالی که «ضمیر خودآگاه» به علت دارابودن دانش، استدلال و تعقل و… پاسخ می‌دهد که ۲×۲ می‌شود چهار! در حقیقت «ضمیر ناخودآگاه « با وجود داشتن قدرت فراوان و نامحدود، مثل کودکی می‌ماند که هر چه بگویی و یا دستور بدهی، بدون تفکر، تعقل و پردازش، ضبط کرده و حتا امکانات اجرایی آن را هم فراهم می‌سازد. یا مثل موتری که ریز بدهی راه افتاده، بدون این‌که بداند چه‌گونه راه می‌افتد و به کجا می‌رود!
چه‌گونه می‌توانیم از قدرت خارق‌العاده و بی‌نظیری که در درون همۀ انسان‌ها قرار دارد، بهره‌برداری منطقی و معقول داشته و چه‌گونه می‌توانیم با تسلط بر آن، انرژی و امکانات نامحدود آن را، در رسیدن به اهداف و آرمان‌های خویش و ساختن زنده‌گی بسیار شایسته، عالی و بسیار مطبوع به کار گیریم؟ چه‌گونه می‌توان با راهنمایی علمی و عملی، به سلامت ذهن دست یافت و با بهره‌گیری از حد اعلای توان‌مندی‌های‌مان، زنده‌گیِ خود را به حداکثر نشاط، شادمانی، تندرستی و شعف برسانیم و توانایی‌های خود را چنان بالا ببریم که کمتر غم، اندوه، نگرانی، تهدید، ارعاب و… در ما کارگر باشد؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.