کـارنامـۀ مســعود

- ۱۹ سرطان ۱۳۹۴

شنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۴

 

بخش پانزده هم

mnandegar-3عبدالحفیظ منصور
مجاهدانی که افتخار عضویتِ گروپ موسوم به «فدایی» را حاصل کردند عبارت‌اند از:
۱٫ محمد ابراهیم فرزند عبدالمتین از قریۀ دشت ریوت
۲٫ عبدالغفور فرزند محمدکاظم //
۳٫ محمدعرب فرزند میرسعید //
۴٫ محمدرازق فرزند حاجی عبدالمتین //
۵٫ محمدخالد فرزند عبدالظاهر //
۶٫ سیدجعفر فرزند حاجی محمداکرم //
۷٫ محمدامان فرزند محمدانعام //
۸٫ گدامحمد خالد فرزند بازمحمد //
۹٫ عبدالرزاق فرزند سیدمیر //
۱۰٫ حضرت‌جان فرزند حاجی خداداد //
۱۱٫ داوودشاه فرزند محمدصبور //
۱۲٫ احمدنور فرزند ملا میرنیاز //
۱۳٫ عبدالرحمن فرزند حضرت‌شاه //
۱۴٫ حضرت‌گل فرزند صوفی الله‌یار //
۱۵٫ عبدالعزیز فرزند صلاح‌الدین از غنچو
۱۶٫ محب‌الدین فرزند صلاح‌الدین از قریۀ دشت ریوت
۱۷٫ امیرحمزه فرزند فقیر احمد //
۱۸٫ رحم‌خدا فرزند رحیم‌الله //
۱۹٫ محمدنعیم فرزند مبارک‌شاه //
۲۰٫ غلام دستگیر فرزند حاجی دارابیگ //
۲۱٫ غلام‌احمد فرزند غلام‌محمد //
۲۲٫ عزم‌الدین فرزند غلام عمر //
۲۳٫ عبدالواسع فرزند نصرت‌خان //
۲۴٫ محمدحکیم فرزند رواج‌الدین //
۲۵٫ رحیم‌بیگ فرزند رحمت‌الله //
۲۶٫ عبدالعزیز فرزند سلطان‌محمد از قریۀ متا ــ خنچ
۲۷٫ غلام مرتضی فرزند احمد سیر //
۲۸٫ معراج‌الدین فرزند حاجی گلبدین از قریۀ دشت ریوت
۲۹٫ عبدالحنان فرزند عبدالحفیظ از قریۀ دلذور (سفیدچهر)
۳۰٫ حاجی عبدالمتین‌خان فرزند سیدنور از قریۀ دشت ریوت
۳۱٫ قریه‌دار نظرمحمدخان فرزند محمدانعام‌خان //
۳۲٫ محمدصدیق فرزند عبدالاحدخان //
۳۳٫ صوفی محمدسعید از قریۀ شتل
۳۴٫ گل‌حیدر فرزند میرحیدر از قریۀ شصت
۳۵٫ مامور عبدالله از پغمان
۳۶٫ جگتورن عنایت‌الله از قره‌باغ
۳۷٫ محمدآصف از جبل‌السراج
۳۸٫ محمد فقیر از شکر دره
۳۹٫ قاری عبدالمومن از خوست فرنگ
در همین بحبوحه چند صد تن از مجاهدین نورستان به سرکرده‌گی مولوی عبدالرزاق به کمک مردم پنجشیر شتافتند.
احمدجان چه کرد؟
پهلوان احمدجان در مدتی که از جانب مجاهدین حاکم پنجشیر مقرر بود، در داخل جبهه دست به تنظیم یک‌عده کمونیستان مربوط به سازمان «شعلۀ جاوید» زد و گروپی را هم تحت تربیۀ نظامی قرار داد، هم‌چنان در این مدت دو نفر را به نام‌های «پاینده‌محمد» و «خان‌محمد» از قریۀ فراج به بهانۀ همکاری با رژیم تره‌کی، در محضر عام اعدام نمود. در حالی که مردم جرم ایشان را یک ناسازگاری کهنۀ منطقه‌یی می‌دانند.
احمدجان در اوایل فکر می‌کرد که می‌تواند احمدشاه مسعود را زیر فرمان خویش درآورد؛ اما وقتی بدین آرمان نایل نیامد، بنای مخالفت را گذاشت. وی عده‌یی را دور خویش جمع نمود و به تحریکات علیه مسوولین جبهه پرداخت.
قبل از تجاوز قوای شوروی و روی صحنه آمدن ببرک کارمل، دو پرچمی به نام‌های منوکی منگل و یعقوب الکوزی که از جانب رژیم حفیظ‌الله امین تحت تعقیب بودند، به پنجشیر نزد پهلوان احمدجان فراری شدند و احمدجان به حمایت آن‌ها پرداخت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.