اتهام تجاوز بر زنان زندانی بررسی می‌شود

گزارشگر:دوشنبه 11 عقرب 1394 ۱۰ عقرب ۱۳۹۴

دادستانی کل کشور هیأتی را به منظور بررسی اتهام تجاوز شماری از قاضی‌ها و دادستان‌های حوزۀ غرب کشور بر زنان زندانی به هرات فرستاده است.
نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان روز یک‌شنبه هفتۀ پیش با نشر گزارشی گفت که شماری از قاضی‌ها و دادستان‌های حوزۀ غرب کشور از هر ۱۰ بانویی که در بازداشت‌ بودند، بر سه تن آن‌ها تجاوز جنسی کرده اند. در این گزارش ادعا شده بود که ۹ دادستان و ۶ قاضی در ولایت‌ هرات، ۶ mandegar-3دادستان و ۴ قاضی در بادغیس، ۵ دادستان و ۴ قاضی در غور، ۴ دادستان و ۳ قاضی در فراه و ۳ دادستان و ۲ قاضی در نیمروز بر زنان بازداشت شده تجاوز کرده اند.
محمد آصف فیاض، رییس نشرات دادستانی کل روز یک‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این اداره پس از نشر این گزارش هیأتی متشکل از نماینده‌گان دادستانی غیرنظامی، دادستانی نظامی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان را به هرات فرستاده است.
آقای فیاض می‌گوید که اگر اتهام‌های وارد شده به این قاضی‌ها و دادستان‌ها واقعیت داشته باشند، ادارۀ دادستانی کل آن را یک «فاجعه» می‌داند و این افراد به شدت مجازات خواهند شد.
اما دادستانی و مسوولان زندان هرات هفتۀ پیش گزارش نهاد مدنی ـ حقوقی عدالت در افغانستان را «بی‌اساس» خواندند و گفتند که مسوولان این نهاد هیچ سندی برای اثبات این ادعای‌شان ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    سوریه کشور آرام بود مردم از زندگی خود خوش و راضی بودند مردم مصروف کار های عادی روزمره خود بودند مشکلات جدی با دولت و نظام نداشتند.اماکشور های غربی در راس امریکا با مصارف پول های مزدوران خود مانند عربستان سعودی و قطر و امارات متحده نظر به دلایل سیاسی خصوصأ اسراهیل شروع به تخریب و نظام دولتی سوریه شروع کردند نفاق و جنک های داخلی را عمدأ در بین مردم دامن زدند. مردم شریف سوریه را جبرأ مهاجر در بدر خاک بسر ساختند کشور سوریه را پارچه پارچه شد. چه جنایت این سعودی خبیث نبود که در حق زنان حتی دختران خورد سال سوری به سن قانونی خود نرسیدن درین قرن بیست و یکم خلاف تام موازین حقوق بشر و اسلام انجام دادند زنان را مورد تجاوز جنسی قرار دادند دختران را به پنجاه و صد دالر برای خوش گذاری خود این سعودی نا مسلمان از دلال ها مانند برده می خریدن چندی استفاده جنسی میکردند دوباره رها میکردند. اینست چهره کثیف مسلمانان نمای سعودی قطر امارات متحده غلامان غرب.

    درین اواخر به اساس در خواست حکومت سوریه پوتین به خاطر خدمت بشر دوستانه کمک به مردم سوریه رعایت موافقتنامه که بین دولت سوریه و کشور شوروی قبلا امضا شده بود. بمبارد ساحات تحت تصرف تروریست ها همه افراد یاغی لچک زیر دار گریختگی عاق پدر ومادر توسط سعودی ها با پرداخت پول از همه نقاط جهان به خاطر تخریب سوریه و تطبیق پلان امریکا جمع شده بودند.طیارات شوروی در مدت یکماه یکهزار سیصد مرتبه مواضع شان بمبارد کرد تروریست ها تاب مقاومت نیاوردند اکثریت شان مردار شدند یک عده شان به یمن فرار داده شد. این زدند پوتین رهیس جمهور امریکااوباما را از خواب گران وغفلت بیدار کرد چهره حقیقی امریکابه جهان روشن شد. اکثریت کشور های کم کم از امریکا شروع به دوری گرفتن کردند چون دوست صادق نیست. حتی بالای کشور ما عمل پوتین در سوریه تاثیر مثبت را ببار آورد اوباما باین سیاست غلط خود از طرف سیاسیون امریکا شدیدأ مورد انتقاد قرار گرفت چون امریکا با کشور ما پیمان امنیتی امضا کرده قبلا مردم مااز دو روی امریکا دل سرد بودند. دولت و مردم افغانستان درک کردند امریکا دوستی ظاهری دارد و به تعهد های خود چندان پابند نیست وکلا شورا از دولت تقاضا کرد تا در پیمان امنیتی باز نگری کند چرا در مدت چهارده سال کاری زیر بنایی به افغانستان انجام نداده تجهزات صقیل و طیارات نظامی بدرد خور بما نداد تجیهزات صقیل را از افغانستان خارج کرد خلاف تقاضاو خواست دولت و مردم به دشمن ما یعنی پاکستان تسلیم دادند. در حالیکه ما اشد ضرورت داریم بار ها از ایشان تقاضا شده بوداما جواب رد دادند. مجبورأ محترم معاون صاحب اول رهیس جمهور از شوروی تقاضاکرد تا طیارات جنگی و دافع هوا به دولت افغانستان کمک کنند منتظر ایم امریکا چه کاری انجام میدهد واقعا در پیمان و تعهد کرده وفا دار است یانه گرچه اقدام پوتین در سوریه و فشار پارلمان امریکا اوباما را از خواب گران بیدار کرده درین روز ها کمی محسوس میشود در بعضی ساحات کمی کمک شروع کرده وعده داده. اما کشور مابه سلاح ثقیل دافع هواهی و طیارات نظامی جنگی مدرن روز اشدی ضرورت دارد باید بدهد چرا در زمان کرزی چند طیاره کهنه از جنک دوم جهانی را بگفته کرزی بمبیرک را بما داده بود که غال مغل کرزی هم بر آمد کهنه فرسوده به حدی بود به سختی خود را تا میدان کابل مثل مریض علاج نا پذیر رساند بود شرم به امریکا است باین سیاست دو روی و خیانتش یک آهن پاره بیش نیست بماداده. ثابت شد امریکادر تعهدات خود از چل نیرنک کار میکرد به دولت و مردم افغانستان ثابت شد امریکا دوست راستین مردم افغانستان نیست در عهد و قول خود وفا دار ثابت قدم نیست. زدن پوتین در سوریه امریکا را خوب تکان داده باز منتظریم چه کاری عملی و زیر بنای بمامیکند یا خیر. بایددولت و مردم دقیقا متوجه و مراقب کاری عملی امریکا باشند. حاجی صبور