بـرنده بـازی بـازگشت دوستـم به کابـل کیست؟

گزارشگر:محمداكرام انديشمند/ دوشنبه 1 اسد 1397 ۳۱ سرطان ۱۳۹۷

هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور غنی دو روز پیش، خدا را سپاس گفت که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری بعد از صحت یابی به کابل بر می گردد و با تشریفات خاص مورد استقبال حکومت قرار می گیرد. هواداران جنبش ملی می گویند که مانع بازگشت جنرال دوستم در این mandegar-3یکسال حکومت بود. مسلم است که هواداران دوستم درست می گویند و سخنگوی ارگ نادرست سخن می گوید. از بازگشت دوستم، ارگ و حکومت جلوگیری کرد. اما بازگشت و عدم بازگشت دوستم به یک بازی منطقه ای تبدیل شد که در این بازی دولت های روسیه، ترکیه، ازبکستان و ایران نقش مهمی ایفا کردند. ارگ و دوستم دو طرف داخلی این بازی می خواهند خود را برنده و پیروز میدان معرفی کنند. کدام یک از این دو طرف برنده این بازی است؟
در ظاهر و همین اکنون و کوتاه مدت، جنرال دوستم برنده معلوم می شود، اما واقعیت چنین نیست. ارگ یکسال است که لگدش را بروی دوستم گذاشت و او را تحقیر کرد. نظام قیصاری نماینده اش را به بند کشاند. دوسیه دوستم بر سر آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی باز است. آیا ارگ حاصر خواهد شد تا قومندان نظام قیصاری را به قومندانی اش بر گرداند، دوستم را به دفترش با تمام صلاحیت هایش به عنوان معاون اول و دوسیه ایشچی را بی سرو صدا از نهاد های عدلی و قضایی حذف کند؟ به نظر نمی رسد که رییس جمهور غنی دوستم را به همان جایی بر گرداند که در روز های مبارزات انتخاباتی و روز های نخست ریاست حمهوری اش قرار داده بود. اگر جنرال با این برگشت هم چنان به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد، او بازنده ی اصلی این بازی است و اشرف غنی برنده این بازی. زیرا ابزار در بازی ها همیشه ابزار باقی میماند و پیروز میدان نمی شود.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  اگر چه این پیوستن و گسستن جنرال آخرین حرکت وی نخواهد بود اما ازدید من غنی بازنده این معرکه میباشد نه دوستم : ( تبصره یی بر نوشته دوست دانشمندی درین زمینه که غنی را برنده میدانند )

  غنی با سیاست های آشکار قومگرایانه خود در ماه های اخیر در صدد ایجاد پایگاه و تقویت پایگاه در بین پشتون ها بود. بعد از حوادث قیصار عده زیادی از وکلای مجلس و منورین پشتون بااعطای لقب غنی بابا از سرکوب اقوام غیر پشتون بنام افراد مسلح غیر مسئول و جنگ سالار حمایت کردند. این عقب نشینی غنی حامیان وی را مایوس و سر خورده ساخته و شاید از حمایت شان دست بردارند.
  جنبش مقاومت شمال از بدخشان – مزار تا بادغیس و فاریاب و سرپل از حمایت جبهه نجات بر خوردار بوده و تنها برادران شجاع اوزبیک نبودند.

  این دومین تحقیر و توهین گسترده اوزبیک ها همراه با ویدیو و پخش گسترده آن به وجدان جمعی مردم اوزبیک صدمه غیر قابل جبران وارد نموده است که هر نوع معامله مساعد را باغنی محدود میسازد.” اولین تحقیر و قتل عام در زمان ولایت جمعه خان همدرد بود که دران زمان امکانات تخنیکی فیسبوک تویتر امروزی وسیع نبود”

  اگر غنی سودای کاندید شدن مجدد را داشته باشد با این حمله و عقب نشینی در قضیه قیصار- دوستم ، غنی در دو جانب این معادله یعنی پشتون و اوزبیک هر یک به نحوی بازنده می باشد.

  برای کاندید های پشتون بالقوه غرض متقاعد ساختن حلقه های پشتون ؛ ازین حمله و عقب نشینی ناگهانی غرض تخریب شخصیت غنی و لابی در بین خارجی ها دلایل تازه یی فراهم شده است.

  درست است که در قانون اساسی برای صلاحیت معاونین احکامی نیست اما در عمل چه در زمان کرزی و چه بعدن یک نوع تفویض صلاحیت مطرح بوده است . چنانچه معاون دوم دانش مسئول امور تقنینی می باشد. بعد ازین وقایع غنی مجبور است برای دوستم بخش هایی از صلاحیت راتفویض کند و در غیابت وی را قایم مقام اعلان نماید.

  به احتمال قوی دوستم بااشتراک در جلسات شورای امنیت ملی با عبدالله و محقق هم سو خواهد بود تا با اتمر – ستانکزی عامل مستقیم تراژیدی قیصار.

  پیوند نزدیک و مستقیم هم سنگری و همکاری بین اعضای جبهه نجات در شمال از لحاظ سازمانی تقویت شده است و دیگر دوستم نمی تواند این واقعیت رانادیده گرفته و صد در صد در خدمت شوونیسم غنی قرار گیرد.

  اخیرن آقای ایشچی برای اولین بار از حل نزاع بالوسیله وساطت قومی و محاسن سفیدان یاد آوری کرده است که امکان پیگرد جزایی را مرفوع میگرداند.

  غنی نمی تواند موضوع عدم اشتراک دوستم در کابینه را خلاف قانون اساسی عملی سازد و با این وضعی که دارد قادر به این کار نخواهد شد به همین منوال در باره قیصاری فیصله مطلق نمی تواند.

  من مطمینم که عملیات قیصار اغاز پایان تک روی پشتون محور می باشد که نه تنها منبع الهام برای حرکت های بعدی دیگران می باشد بلکه شکنندگی و بی پایگاه بودن غنی را متظاهر ساخت که ازان حامیان بیرونی غنی نیز درس هایی را متیقنم آموخته اند.

  امید است دوستم همراه با بخش اجرائیه کمیسیون تحقیق در باره فجایع قیصار بالوسیله ” کماندو؟ ” ها را آغاز کنند. که دستور داده بود ؟ کدام نیرو ؟ به امر کدام مقام به قتل و شکنجه منسوبین امنیتی قیصاری پرداخنتد.؟ عجالتن جنبش و دوستم می تواند به کمیته ضد شکنجه در ژنو نامه بفرسستد و در هم نوایی با سپیدار و نهاد های حقوق بشر این ناخن افگار غنی – اتمر – ستانکزی رازیر فشار نگهدارند.

 • Nawid Parsa

  اگر چه این پیوستن و گسستن جنرال آخرین حرکت وی نخواهد بود اما ازدید من غنی بازنده این معرکه میباشد نه دوستم : ( تبصره یی بر نوشته دوست دانشمندی درین زمینه که غنی را برنده میدانند )

  غنی با سیاست های آشکار قومگرایانه خود در ماه های اخیر در صدد ایجاد پایگاه و تقویت پایگاه در بین پشتون ها بود. بعد از حوادث قیصار عده زیادی از وکلای مجلس و منورین پشتون بااعطای لقب غنی بابا از سرکوب اقوام غیر پشتون بنام افراد مسلح غیر مسئول و جنگ سالار حمایت کردند. این عقب نشینی غنی حامیان وی را مایوس و سر خورده ساخته و شاید از حمایت شان دست بردارند. اعتبار سیاسی و اتوریتی دولتی شدیدن صدمه دید.
  جنبش مقاومت شمال از بدخشان – مزار تا بادغیس و فاریاب و سرپل از حمایت جبهه نجات بر خوردار بوده و تنها برادران شجاع اوزبیک نبودند.

  این دومین تحقیر و توهین گسترده اوزبیک ها همراه با ویدیو و پخش گسترده آن به وجدان جمعی مردم اوزبیک صدمه غیر قابل جبران وارد نموده است که هر نوع معامله مساعد را باغنی محدود میسازد.” اولین تحقیر و قتل عام در زمان ولایت جمعه خان همدرد بود که دران زمان امکانات تخنیکی فیسبوک تویتر امروزی وسیع نبود”

  اگر غنی سودای کاندید شدن مجدد را داشته باشد با این حمله و عقب نشینی در قضیه قیصار- دوستم ، غنی در دو جانب این معادله یعنی پشتون و اوزبیک هر یک به نحوی بازنده می باشد.

  برای کاندید های پشتون بالقوه غرض متقاعد ساختن حلقه های پشتون ؛ ازین حمله و عقب نشینی ناگهانی غرض تخریب شخصیت غنی و لابی در بین خارجی ها دلایل تازه یی فراهم شده است.

  درست است که در قانون اساسی برای صلاحیت معاونین احکامی نیست اما در عمل چه در زمان کرزی و چه بعدن یک نوع تفویض صلاحیت مطرح بوده است . چنانچه معاون دوم دانش مسئول امور تقنینی می باشد. بعد ازین وقایع غنی مجبور است برای دوستم بخش هایی از صلاحیت راتفویض کند و در غیابت وی را قایم مقام اعلان نماید.

  به احتمال قوی دوستم بااشتراک در جلسات شورای امنیت ملی با عبدالله و محقق هم سو خواهد بود تا با اتمر – ستانکزی عامل مستقیم تراژیدی قیصار.

  پیوند نزدیک و مستقیم هم سنگری و همکاری بین اعضای جبهه نجات در شمال از لحاظ سازمانی تقویت شده است و دیگر دوستم نمی تواند این واقعیت رانادیده گرفته و صد در صد در خدمت شوونیسم غنی قرار گیرد.

  اخیرن آقای ایشچی برای اولین بار از حل نزاع بالوسیله وساطت قومی و محاسن سفیدان یاد آوری کرده است که امکان پیگرد جزایی را مرفوع میگرداند.

  غنی نمی تواند موضوع عدم اشتراک دوستم در کابینه را خلاف قانون اساسی عملی سازد و با این وضعی که دارد قادر به این کار نخواهد شد به همین منوال در باره قیصاری فیصله مطلق نمی تواند.

  من مطمینم که عملیات قیصار اغاز پایان تک روی پشتون محور می باشد که نه تنها منبع الهام برای حرکت های بعدی دیگران می باشد بلکه شکنندگی و بی پایگاه بودن غنی را متظاهر ساخت که ازان حامیان بیرونی غنی نیز درس هایی را متیقنم آموخته اند.

  امید است دوستم همراه با بخش اجرائیه کمیسیون تحقیق در باره فجایع قیصار بالوسیله ” کماندو؟ ” ها را آغاز کنند. که دستور داده بود ؟ کدام نیرو ؟ به امر کدام مقام به قتل و شکنجه منسوبین امنیتی قیصاری پرداخنتد.؟ عجالتن جنبش و دوستم می تواند به کمیته ضد شکنجه در ژنو نامه بفرسستد و در هم نوایی با سپیدار و نهاد های حقوق بشر این ناخن افگار غنی – اتمر – ستانکزی رازیر فشار نگهدارند.