اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

گزارشگر:مهسا طایع ۳۱ حمل ۱۳۹۸

بخش چهاردهم و پایانی/

mandegar۱- به عنوان یک انسان این وظیفه و تکلیفِ شماست که بدون محدود ساختن ذهنِ خویش به پیش بروید و قابلیت‌ها و توانایی‌های خویش را دست‌کم نگیرید.
یک انسان باید امروز جهان را متحول سازد و آن انسان شما هستید. توانمند بودن و قدرتمندانه عمل کردن در تمام صحنه‌های زنده‌گی بسته‌گی مستقیم به شما دارد که آن را انتخاب کنید. درست چنین انتخابی بدون محدود ساختن ذهن، توانایی‌ها و استعدادهاست که می‌تواند از درون راضی‌تان کند. شاد باشید و لبخند بزنید.

۲- می‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، به شرطی که افکار بزرگ در سر بپرورانید و سپس مطمین و مصمم وارد دنیا شوید و با عمل خود رؤیاهای‌تان را به واقعیت تبدیل کنید.
هر چیز با روش اندیشیدن شما آغاز می‌شود. بنابر این عمیق و دقیق روی افکار خویش تأمل کنید. همیشه به این فکر کنید که می‌توانید زنده‌گی‌تان را آن‌طور که می‌خواهید تغییر بدهید. در واقع این همان قدرتی است که می‌تواند شما را در هر زمان به لبخند و تبسم وا دارد.

۳- نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود.
باید زحمت کشید و تلاش کرد و با تمام وجود روی هدف و فعالیت مورد نیاز برای رسیدن به اهداف تمرکز کرد. اگر هدف درست تعیین شود و شما هم از صمیم قلب برای به میدان آمدن آماده باشید، تمام سختی‌ها و فشارها برای‌تان شیرین و گوارا خواهد بود و از لحظه لحظۀ تلاش خود شاد و راضی خواهید بود. لبخند پایان یک روز پُرتلاش و مؤثر باشکوه‌ترین تبسمی است که می‌توان در رخسار یک انسان موفق دید.

۴- بزرگترین نبرد و مبارزه‌یی که در زنده‌گی با آن روبه‌رو خواهید بود، از درون شما ریشه می‌گیرد. سلامتی و بیماری، غنا و فقر، آرامش و ناآرامی، همه‌گی از داخل وجود شما شکل می‌گیرند.
هرگاه چیزی ناخوشایند در زنده‌گی‌تان رخ دهد، این تصمیم به عهدۀ شماست که چگونه به آن اتفاق نگاه کنید. می‌توانید آن را مصیبت و فاجعه و بدشانسی بدانید و یا شجاعت داشته باشید و گام‌های بعدی‌تان را صحیح‌تر بردارید. این‌گونه تغییر زاویۀ دیدهاست که می‌تواند ناگهان غم و غصه را از دل بیرون براند و لبخند را روی چهرۀ مطمین و آرام شما بپاشد.

۵- اگر بتوانید استوار و ثابت‌قدم در راستای تحقق رویا‌ها و آرمان‌های خود گام بردارید، با سطحی از موفقیت رو‌به‌رو خواهید شد که هرگز انتظار نداشته‌اید.
تنها چیزی که شما برای رسیدن به آرزوی‌تان احتیاج دارید، باور این است که می‌توانید به هدف برسید. وقتی روز به روز ظهور موفقیت را در زنده‌گی‌تان شاهد باشید، نمی‌توانید مانع از ظهور یک لبخند زیبا و حیرت‌انگیز بر لبان‌تان شوید.

۶- گرفتن بدون دادن محال است.
اگر به دیگران کمک کنید، فرد نااُمیدی را تشویق به زنده‌گی نمایید و یا درمانده‌یی را یاری دهید، درهای روشنایی و خیر و برکت به روی شما گشوده می‌شود. رسم زنده‌گی، گرفتن در قبال دادن است و طبیعت این رسم را بهتر از هر کسِ دیگری رعایت می‌کند. شادی و نشاط و سرور ناشی از کمک به دیگران با هیچ چیز دیگری برابری نمی‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.