مردم نباید مراکز عام‌المنفعه را تخریب یا چپاول کنند

  گویا چپاول و غارت‌گری با پوست‌وخون مردمان ما عجین شده‌است. حداقل در دو دهه‌ی اخیر، از بلندترین مقام‌های دولتی تا پایین‌ترین مامور حکومت متهم به این اند که هر چه در توان داشتند از اخلاق ناحسنه‌ی چپاول‌گری امکانات و تجهیزات عام‌المنفعه بهره بردند؛ اکنون تصاویری نشان میدهد که مردمان برخی محلات خود دست به تخریب و یا چپاور تاسیاست عامه در نبود دولت زده اند. از آنجا که سؤ استفاده از امکانات دولتی و چپاول‌گری از بزرگ‌ترین علل‌های شکاف میان حکومت و مردم حداقل در دو دهه‌ی اخیر محسوب می‌شد؛ متأسفانه...

بيشتر بخوانيد...