رســانه‌ها  و برگرداندنِ ورق  به نفع ملت

رســانه‌ها و برگرداندنِ ورق به نفع ملت

حليمه حسيني جناب آقای کرزی همیشه برای برون‌رفت از بحرانی و سرپوش گذاشتن بر مشکلی، بحران و چالشی دیگر خلق کرده است و این رویة ده‌ساله، دیگر برای مردم و ملتِ ما عادی و معمولی شده است. اما آن‌چه مهم است،...

ادامه مطلب...
Page 1,630 of 1,630« First...1020304050...1,6261,6271,6281,6291,630