طالبان وارد می شـوند؟

طالبان وارد می شـوند؟

حکومت افغانستان طرحی را می خواهد به اجرا درآورد که براساس آن نیروهای امنیتی از مناطق کم جمعیت و روستایی بیرون کشیده میشوند. این خبر را پیش از آن که مقام های حکومت افغانستان مطرح کنند، از سوی مقام های...

ادامه مطلب...
منبـر، گزینش غنـی برای پیـروزی  در انتخـابات آینـده

منبـر، گزینش غنـی برای پیـروزی در انتخـابات آینـده

با هر روز نزدیک شدن افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری، رییس حکومت وحدت ملی کشور شروع به فعالیت کمپاین‌های انتخاباتی خویش کرده است، سفر به ولایت‌های کشور، دوباره آوردن جنرال دوستم پس از گذشت یک سال، پشتیبانی از ائتلاف احزابی...

ادامه مطلب...
وعـده هـای سر خرمنی

وعـده هـای سر خرمنی

در عرصۀ سیاست وعده و وعید دادن سیاست مداران امری طبیعی شمرده می شود. آن ها برای این که مردم را متقاعد سازند که بهترین برنامه سازان و مجریان آن اند، همواره از فردا های بهتر سخن می گویند. کدام...

ادامه مطلب...
فاصلۀ ما با صلح  چقدر است؟

فاصلۀ ما با صلح چقدر است؟

« ما بیش از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده ایم». این سخنی است که این روزها به کرَات از زبان محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی شنیده می شود. او اخیرن وقتی در بادغیس سخنرانی می کرد،...

ادامه مطلب...
آسیب     شناسی      ایتلاف های  سیاسی

آسیب شناسی ایتلاف های سیاسی

سرانجام در آستانۀ برگزاری دو انتخابات، پارلمانی و ریاست جمهوری، ایتلاف تازۀ در کشور روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام موجودیت کرد. این ایتلاف که قبلن هستۀ آن در شهر انقره ترکیه در زمان تبعید جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری...

ادامه مطلب...