پوتنسیل‌های خفته شبکه‌های اجتماعی

پوتنسیل‌های خفته شبکه‌های اجتماعی

بی‌خود و بي‌جهت نیست که رسانه‌ها را بخش چهارم قدرت مي‌گويند؛ اعتراض‌های درازمدت خبرنگاران، اهل رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی سرانجام به برداشته شدنِ سانسور و فیلتر از سایت یوتیوب منتهي شد. حدود هشت ماه پیش، حکومت افغانستان به دنبال پخشِ...

ادامه مطلب...
مرکز زمین زیر پای اشرف‌غنی احمدزی است!

مرکز زمین زیر پای اشرف‌غنی احمدزی است!

اشرف‌غنی احمدزی رییس برنامة انتقال و وزیر مالیة پیشین کشور در تازه‌ترین گفت‌وگوی رسانه‌یی خود، به مسایل و نکاتی اشاره کرد که بدون نگاهی حتا اجمالی، نباید از کنار آن‌ها به‌راحتي گذشت؛ آن‌هم به این دلیل ساده که آقای احمدزی...

ادامه مطلب...
نخبه‌گان و مرحـله گـذار در افغانستان

نخبه‌گان و مرحـله گـذار در افغانستان

هرچه بیشتر به سال 2014 نزدیک می‌شویم، اوضاع کشور حساس‌تر می‌گردد و نگرانی‌های مردم بیشتر. پیامد این سال پُرحادثه هنوز در هاله‌يی از ابهام و گمانه‌زنی‌هاست. اما بسیاری از بازیگران قدرت برای تأمین منافعِ خود، دوباره همان برنامه‌هایی را که...

ادامه مطلب...
کاستی‌های عمده برنامـه‌های امنیتی

کاستی‌های عمده برنامـه‌های امنیتی

یک‌هزار سرباز ارتش در طول یک سال درگیری با مخالفان مسلح، جان‌های خود را از دست داده‌اند. این خبر به شکل رسمی از سوی وزارت دفاع کشور منتشر شد. یک‌هزار سرباز رقم کوچکی نیست. کشته شدنِ یک‌هزار سرباز نشانة افزایش...

ادامه مطلب...
درس عبرتی  پس از اجتماع پاریس

درس عبرتی پس از اجتماع پاریس

به تاریخ 20 و 21 دسمبر نشستی در پاریس با شمولیت نماینده‌گان طالبان، نماینده‌‌گان جبهة مقاومت عليه تجاوز پاكستان (طالبان)، شورای به‌اصطلاح صلح و نماینده‌گان حکومت کابل برگزار شد. موضوعی که در این اجتماع قابل تعجب می‌باشد، این است که...

ادامه مطلب...