تبلــیغ نکـردن بِه از بد تبلـیغ کـردن است!

تبلــیغ نکـردن بِه از بد تبلـیغ کـردن است!

مبارزات انتخاباتی در حالی جریان دارد که باور عمومی این است که شاید بخشِ بزرگی از مردم در انتخابات پیشِ رو اشتراک نکنند و این خطرناک‌ترین عاملی‌ست که انتخاباتِ آتی را در کنار هراس از تقلب و فساد گسترده و...

ادامه مطلب...
یک امضا و این‌همه غوغا!

یک امضا و این‌همه غوغا!

این روزها یک بار دیگر سفرهای به‌هنگام و نابه‌هنگامِ مقام‌های کشورهای غربی به افغانستان افزایش یافته است. این سفرها عمدتاً حول محورِ امضای توافق‌نامۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن متمرکز شده‌اند. در سفر روز یک‌شنبۀ فرانک والتراشتاین مایر وزیر خارجۀ...

ادامه مطلب...
چهـرۀ پنهانِ گفت‌وگوهای صـلح

چهـرۀ پنهانِ گفت‌وگوهای صـلح

اگر تا دیروز روندِ به‌ظاهر گفت‌وگوهای صلحِ آقای کرزی دو چهره داشت، ولی امروز تنها یک چهره به خود گرفته است. تا دیروز روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان، چهرۀ پنهان و آشکار داشت، اما حالا این روند به یک چهره...

ادامه مطلب...
مردم به انتخابات «آری» گفتنـد

مردم به انتخابات «آری» گفتنـد

این روزها فضای افغانستان به شکلِ عجیبی دگرگون شده است. این دگرگونی را در گوشه‌گوشۀ کشور می‌توان شاهد بود. هرچند برف‌باری‌های بی‌سابقۀ چند روز اخیر زیان‌های جدیِ جانی و مالی را در پی داشت؛ ولی انکار نمی‌توان کرد که این...

ادامه مطلب...
محبت‌های انتخاباتی به کدام طمع؟

محبت‌های انتخاباتی به کدام طمع؟

این روزها مبارزات انتخاباتی، بازار گرمی را به‌راه انداخته که به‌نوعی کار و کسبِ بعضی از کسبه‌کاران را تحت تأثیر قرار داده است. مهمانی دادن‌ها و ضیافت به‌پا کردن‌ها، نان‌ونوایی برای صاحبانِ رستورانت‌ها و هوتل‌ها فراهم آورده و بازار فروش...

ادامه مطلب...