کنفرانس اجندای ملی و اهمیت مسأله

کنفرانس اجندای ملی و اهمیت مسأله

نشست بزرگِ اجندای ملی، یکی از رویدادهای مهمی ‌بود که هفتۀ گذشته رخ‌نما شد. موضوعاتِ مهمی‌چون تشکیل دولت وحدت ملی، ایجاد اتاق نخبه‌گان و مشارکتِ نخبه‌گان در حکومت آینده، از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح گردید. در...

ادامه مطلب...
شبحِ ترس در ارگِ ریاست‌جمهوری

شبحِ ترس در ارگِ ریاست‌جمهوری

رقابت‌های انتخاباتِ ریاست‌جمهوری آغاز شده و تحلیل‌گران هم‌چنان به این باور استند که آقای کرزی عزمِ خود را جزم کرده تا از یکی از نامزدان حمایت کند و تمام امکانات و ظرفیت‌های دولتی را به کار اندازد تا نامزدِ مورد...

ادامه مطلب...
گندمک، دیورند  و موافقت‌نامۀ امنیتی!

گندمک، دیورند و موافقت‌نامۀ امنیتی!

رییس‌جمهور کرزی در سخنرانی‌یی که برای اصحاب رسانه‌ها به تاریخِ پنجم دلو داشت، اظهار کرد که موافقت‌نامۀ امنیتی افغانستان و امریکا، همانندِ معاهداتِ گندمک و دیورند است که بر اساس آن دو معاهده، افغانستان ناگزیر شد در پهلوی استقلال خویش،...

ادامه مطلب...
چرا خاطراتِ گیتس این‌همه توجه‌برانگیز شد؟

چرا خاطراتِ گیتس این‌همه توجه‌برانگیز شد؟

خاطره‌نویسی در میان سیاست‌مداران، کاری معمول و عادی پنداشته می‌شود. در تاریخ کم نبوده‌اند سیاست‌مدارانی که پس از بازنشسته‌گی، خاطره‌های خود را از دورانِ مأموریت‌شان به رشتۀ تحریر درآورده‌اند. در کشور ما نیز در سال‌های پسین، این شیوه رایج شده...

ادامه مطلب...
در کنفرانس اجندای ملی:  نامزدان ریاست‌جمهوری و نخبه‌گان از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کردند

در کنفرانس اجندای ملی: نامزدان ریاست‌جمهوری و نخبه‌گان از تشکیل دولت وحدت ملی حمایت کردند

روز گذشته، کنفرانس اجندای ملی در کابل برگزار شد. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با حمایت از طرح اجندای ملی در این کنفرانس، بر تشکیل دولت وحدت ملی در فرایند انتخابات تأکید کردند. آن‌ها در این کنفرانس با حضورداشت صدها تن از نخبه‎گان،...

ادامه مطلب...