قانونِ «منع خشونت علیه زنان» را چه‌گونه باید خواند؟

قانونِ «منع خشونت علیه زنان» را چه‌گونه باید خواند؟

روز شنبه، بحث مجلس نماینده‌گان حول محورِ قانون منع خشونت علیه زنان، تمرکز یافته بود. قانونی که گفته می‌شود از چندین‌سال به این طرف، روی دستِ نهادهای تدوین‌کننده باقی مانده و تاهنوز هیچ راهی به دهی نبرده است. عدم مطرح کردنِ...

ادامه مطلب...
اکثریت ارزشی؛  سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

اکثریت ارزشی؛ سـیاسـتی ارزشـی نه سهـامی

بدون شک سال 2014، سالی سرنوشت‌ساز و حیاتی برای این مردم است. جدای از موج منفی‌یی که ترس و وحشت را از فرا رسیدنِ آن در افکار عمومی رقم زده، این حقیقت غیر قابل انکار است که افغانستانِ منهای حضور...

ادامه مطلب...
تبلیغاتِ انتخاباتی  یا اجرای برنامۀ انتقالِ مسوولیت‌ها

تبلیغاتِ انتخاباتی یا اجرای برنامۀ انتقالِ مسوولیت‌ها

چرا این‌همه پرسش و نگرانی نسبت به سالِ 2014 وجود دارد؟ به‌تازه‌گی اشرف‌غنی احمدزی رییس برنامۀ انتقال مسوولیت‌ها از نیروهای ناتو به نیروهای کشور، گفته است که در سالِ 2014 هیچ اتفاقِ خاصی قرار نیست به‌وقوع بپیوندد و افغانستان در آرامشِ...

ادامه مطلب...
جنایتِ مهمانانِ ارگ  در شاه‌شهید

جنایتِ مهمانانِ ارگ در شاه‌شهید

کابل روز پنجشنبه یک بارِ دیگر به ماتم نشسـت. در این روز، شهروندان کابل پس از چند روز آرامش، شاهد یک حملۀ مرگبارِ انتحاری بودند که شاه‌شهید را به شهیدکده‌یی دیگر تبدیل کرد. در اثر این حملۀ انتحاری که گفته...

ادامه مطلب...
چرا ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است؟

چرا ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است؟

در این اواخر، هموطنانِ ما شاهد هستند که نرخ دالر در مقابل افغانی، به‌شدت و غیرمترقبه رو به صعود بوده که در بعضی از این حالات، حتا یک دالر تا سرحدِ 57 افغانی صعود داشته است. این در حالی‌ است که...

ادامه مطلب...