دومین نشـست مسکو  و کوبیدنِ آب در هاون

دومین نشـست مسکو و کوبیدنِ آب در هاون

دومین نشستِ سیاست‌گرانِ کشور با گروه طالبان در مسکو زیر نام گرامی‌داشت از صدساله‌گی روابط دیپلوماتیک میان روسیه و افغانستان برای دو روز برگزار شد. این نشست که به دلیل انتخاب نامِ آن باید یک نشست علمی ـ تحقیقی برای...

ادامه مطلب...
جنـبش اول جـوزا  چـه مـی‌کنـد؟

جنـبش اول جـوزا چـه مـی‌کنـد؟

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا غیرقانونی است و این شورا برای جلوگیری از آن، جنبش «اول جوزا، بازگشت به قانون» را راه‌اندازی می‌کند. احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ضمن اعلام این تصمیم،...

ادامه مطلب...
چــرا  انتقاد در افغانستان رهایی‌بخش نیست؟

چــرا انتقاد در افغانستان رهایی‌بخش نیست؟

افغانستان غرق در فسـاد و بی‌عدالتی‌ست و جالب این‌که اکثریتِ نزدیک به اتفـاقِ مردمان آن منتقد و معترضِ چنین وضعیتی هستند. اما چـرا این جمعیتِ بسیار بزرگ نمی‌تواند تغییر و تحولِ مثبتی را به میان آورد؟ برای رسـیدن به پاسخ، طرح...

ادامه مطلب...
تقلب‌های  انتخابات پارلمانی؛ آزمونی برای تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری

تقلب‌های انتخابات پارلمانی؛ آزمونی برای تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری

تغییرات و جابه‌جایی‌هایی که در حکومت صورت می‌گیرد، با وجود مخالفت‌های نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان از سوی اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی ادامه دارد. جالب این‌جاست که داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت و شریکِ آقای غنی نیز از این تغییرات...

ادامه مطلب...
روسیه       برندۀ    جنگ امر یکا و ایران

روسیه برندۀ جنگ امر یکا و ایران

بخش دوم و پایانی/ ساده‌انگارانه است هرگاه پنداشته شود که این جنگ تنها جنگ میان امریکا و ایران خواهد بود. اگر جنگی در بگیرد، بی چون و چرا یک جنگ تمار عیار منطقه‌یی خواهد بود که در آن افغانستان، عراق، سوریه، لبنان،...

ادامه مطلب...