از یک دست  صدا بیرون نمی‌شود!

از یک دست صدا بیرون نمی‌شود!

مواضع خصمانۀ بیگانه‌گان در برابر افغانستان، سبب شده است که مقام‌های بلندپایۀ دولت نیز نسبت به این‌گونه مواضع هشدار دهند و ابراز نگرانی کنند. مشاور شورای امنیت ریاست‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود، بخش‌های مختلفِ جامعه را مورد خطاب قرار داد...

ادامه مطلب...
مافیای رسانه‌یی؛ تهدیدی برای انتخابات آینده

مافیای رسانه‌یی؛ تهدیدی برای انتخابات آینده

رسانه‌ها بدون شک می‌توانند ابزاری قدرت‌مند باشند در تمام سطوح زنده‌گی فردی و اجتماعی بشرِ امروز. نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که امروزه انسان‌ها دنیا را از دریچۀ رسانه‌ها می‌نگرند و رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای تولید و توزیع...

ادامه مطلب...
فیصلۀ شورای وزیران غیرمنطقی  و فیصلۀ وزارت فرهنگ غیرمنطقی‌تر!

فیصلۀ شورای وزیران غیرمنطقی و فیصلۀ وزارت فرهنگ غیرمنطقی‌تر!

وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری نماینده‌گان اکادمی ‌علوم، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه کابل جلسه‌یی برگزار کرده است تا در آن راه‌های تحققِ فیصلۀ شورای وزیران مبنی بر عدم کاربرد واژه‌های نامأنوس و لهجه‌های غیرمعیاری را جست‌وجو...

ادامه مطلب...
توانایی و ناتوانیِ شورای علمای افغانستان و پاکستان در جنگ‌وصلح

توانایی و ناتوانیِ شورای علمای افغانستان و پاکستان در جنگ‌وصلح

در ماه‌های اخیر، شورای علمای افغانستان به عنوان یک نهاد دولتی، در صدد ایفای نقشِ خود در حل بحران افغانستان برآمده؛ پایان دادن به جنگ میان تحریک اسلامی طالبانِ افغانستان و دولتِ افغانستان و در نتیجه، تحقق صلح. مذاکره با شورای...

ادامه مطلب...
نقض حاکمیت ملی افغانستان  در اظهارات رییس شورای علمای پاکستان

نقض حاکمیت ملی افغانستان در اظهارات رییس شورای علمای پاکستان

شاید برای ارگ‌نشینان اظهارات طاهر اشرفی رییس شورای علمای پاکستان که به نحوی مهر تأیید بر حملات انتحاری در افغانستان گذاشت تکان‌دهنده باشد؛ ولی برای عموم شهروندان کشور، این اظهارات چندان دور از انتظار نمی‌نماید. پیش از این، بارها نسبت...

ادامه مطلب...