افـول دموکـراسی صـرفاً معلـول نادانـی نیست

افـول دموکـراسی صـرفاً معلـول نادانـی نیست

دموکراسی در بحران است و برخی از صاحب‌نظران، جهل و نادانی را علت آن می‌دانند. به شعار یک روزنامۀ مهم امریکایی توجه کنید: «دموکراسی‌ها در ظلمتِ جهل می‌میرند.» این شعار، پاسخی ساده‌اندیشانه به ظهور اقتدارگرایی و پوپولیسم در سراسر جهان...

ادامه مطلب...
فمینیسم  و دغدغۀ علمی‌بودن

فمینیسم و دغدغۀ علمی‌بودن

یکی از رایج‌ترین انتقاداتی که همواره به فمینیسم وارد شده، این است که این جریان در مقابل علم قرار دارد. پیش‌فرضِ موجود در این انتقاد این است که جنسیت مبنایی علمی دارد و به پرسش کشیدنِ آن در واقع قرار...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌سـوم/ افرادی که فعالانه گوش می‎دهند، بدین شکل عمل می‎کنند: • ارتباط چشمیِ مداوم با گوینده؛ • بدون قضاوت کردن، با دقت به پیامِ گوینده گوش می‌دهند و سپس در صورتِ لزوم با طرح پرسش‎هایی، از درستی دریافتِ پیام مطمین می‌شوند تا...

ادامه مطلب...
رهبر باید شیفتۀ  خدمت باشد  نه تشنۀ قدرت

رهبر باید شیفتۀ خدمت باشد نه تشنۀ قدرت

در جنوری 1952، هنگامی که نام دوایت دی. آیزنهاور به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه بر برگه‌های رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی در نیو همپشایر ظاهر شد، تعداد بسیار کمی از آمریکاییان می‌دانستند، یا به این موضوع اهمیت می‌دادند، که او به...

ادامه مطلب...
ندای آزادیِ انسان

ندای آزادیِ انسان

کانت روشن‌گری را این‌گونه تعریف می‌کند: روشن‌گری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود و نابالغی، ناتوانی در به‌کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایت دیگری. می‌خواهم دربارۀ مفهومِ دیگری در مکتب فرانکفورت و تفاوت آن با دیگری در مقالۀ...

ادامه مطلب...