الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش نخست/ این تحقیق بخشی از سلسله پژوهش‌های مطالعات صلح انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان است. پژوهش‌های دیگر انستیتوت در این زمینه شامل «نگرش و برداشت مردم افغانستان از گفت‌وگوهای صلح دولت با طالبان» (1394)، «بررسی گفت‌وگوهای صلح در افغانستان در چهاردهۀ...

ادامه مطلب...
یک نوجـوانِ امـروزی چنـد روز بـدون اینتـرنت زنـده می‌مـانـد؟

یک نوجـوانِ امـروزی چنـد روز بـدون اینتـرنت زنـده می‌مـانـد؟

بخش سوم/ ال مور، هفده‌ساله «ال با والدین و برادرش در اسکس زنده‌گی می‌کند. زمان متوسط آنلاین بودن: دو تا سه ساعت در روز. مدت دوری از رسانه‌های اجتماعی: ۲۸ روز و ۱۸ ساعت» نمی‌فهمم چرا کسی باید بخواهد چهار یا پنج‌ساعت در...

ادامه مطلب...
مسعود  و تاریخ

مسعود و تاریخ

انسان، هرگاهی‌که در پهنۀ روزگار تصمیمِ حرکت به‌سوی موفقیت برزمان، تاریخ و جامعه‌اش را در سر اتخاذ می‌نماید و زمانی‌که ارادهۀ ظاهرشدن به حوزۀ سیاست و یا اجتماعِ علمی را دارد، باید پیش از آن بفهمد ماهیت تاریخ زمانه‌اش(یکی از...

ادامه مطلب...
واقع‌بینی احمدشاه مسعود

واقع‌بینی احمدشاه مسعود

من درآن زمان كودكي بيش نبودم، ولي خوب به‌ياد دارم و باخواندن اين نبشته چيزهاي فراموش شده آن‌زمان دوباره به‌يادم آمد! در اواخر برج ثور 1376 طالبان در اثر تباني با جنرال عبدالملک به ولايات شمال كشور مستولي شدند و گليم...

ادامه مطلب...