«در پایتخت فراموشی» کتاب پُرفروش نمایشگاه هرات

«در پایتخت فراموشی» کتاب پُرفروش نمایشگاه هرات

«در پایتخت فراموشی» کتاب خاطرات و حاشیه‌نویسی‌های محمد حسین جعفریان فلم‌ساز ایرانی، به کابل و پنجشیر است. این کتاب در نمایشگاه کتاب هرات جزو آثار پُرفروش قرار گرفت و اهل کتاب و مطالعه در افغانستان از آن استقبال خوبی کردند. کتابِ «در...

ادامه مطلب...
بی‌مایه‌گی دموکراسی در جهان سوم

بی‌مایه‌گی دموکراسی در جهان سوم

 لطیف پدارم به شورای ملی راه ‌نیافت و رای‌ کافی به‌دست نیارود تا نمایندۀ مردم در "خانۀ ملت" باشد و صدای عدالت‌خواهی‌ را در این ماتمکدۀ پُرتوحش به‌تنهایی فریاد بزند. اگر نهانِ قضیه چیز دیگری‌ست نمی‌دانم، ولی در ظاهر امر...

ادامه مطلب...
نگـاهی به حضور جنگجویانِ افغانستان در منازعاتِ بین‌المللی

نگـاهی به حضور جنگجویانِ افغانستان در منازعاتِ بین‌المللی

حضور شهروندان افغانستان در جنگ‌های برون‌مرزی، به اندازۀ تاریخ شکل‌گیری کشوری به نامِ افغانستان سابقه دارد. اگر دورۀ «احمدشاه دُرانی» را آغاز شکل‌گیری افغانستان بدانیم، دست‌کم حضور جنگجویانِ افغان در منازعات منطقه‌یی و بین‌المللی نیز دو و نیم قرن قدمت...

ادامه مطلب...

حاشیه‌های داغ‌تر از متن

از مدتی بدین‌سو پیرامون گشایش راه ترانزیتی لاجورد، هیاهو در رسانه‌ها راه‌اندازی شده بود. اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و مهمانان کشورهای منطقه سرانجام به تاریخ 22 قوس 1397 این پروژه اقتصادی را افتتاح کردند. شخص رییس حکومت در...

ادامه مطلب...
«زوال» و «پیشرفت»: دو توهم خطرناک

«زوال» و «پیشرفت»: دو توهم خطرناک

از چهار قوم عمدۀ افغانستان، دوتای شان را دو توهم بزرگ در حال نابود کردن است. این دو قوم یکی پشتون است و دیگری هزاره. پشتون‌ها را توهم «زوال» دچار سرگیجی کرده است. آنان فکر می‌کند که همه چیز در حال...

ادامه مطلب...