نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش هشتم/ اولیویه روا پیرامون مواضع فکری مکتب دیوبند می‌نویسد: «مکتب دیوبند نوآوری در اسلام را بدعت دانسته و معتقد به اجرای دقیق شریعت‌ اسلامی است. با این‌همه تصوف را پذیرفته‌اند و بسیاری از اساتید آن عضو فرقۀ نقشبندیه و قادریه...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش بیســت‌وهشتـم/ پایان سخنرانی پایان سخنرانی، یکی از اصلی‎ترین قسمت‎های هر سخنرانی است؛ زیرا صحبت‎های ما را تکمیل می‎کند و مخاطب بیشترین جزییاتی که در یک سخنرانی به یاد می‎آورد، همین نکته‌های پایانی هست. پایانِ سخنرانی به اندازۀ شروعِ یک سخنرانی اهمیت...

ادامه مطلب...
فرصتِ   جبران

فرصتِ جبران

یکی از زیبایی‌های بی‌بدیل دموکراسی، ایجاد متناوب فرصت و یا فرصت‌های جبران است. به همین دلیل است که گفته اند «دموکراسی خود را اصلاح می‌کند». این اصلاح معطوف به شانس‌ها و فرصت‌هایی است که دموکراسی برای دولت و برای احزاب...

ادامه مطلب...
سایۀ سیاه  و سنگیـنِ سیاست یأس و تـرس

سایۀ سیاه و سنگیـنِ سیاست یأس و تـرس

راهبردهای سیاسی مبتنی بر یأس و ترس، همواره دو ابزار بسیار مهم در دستِ حکومت‌های غیردموکراتیک بوده‌اند؛ دو ابزاری که به‌مانندِ دو روی یک سکه و دو لبۀ قیچی عمل می‌کنند. به این علت که از نظر روان‌شناسی فردی و...

ادامه مطلب...
آثار تاریخی هـرات را دریابید!

آثار تاریخی هـرات را دریابید!

  از حدودِ یک‌هزار و هشت‌صد آبدۀ تاریخی کشور، تقریباً نیمِ آن‌ها در هرات واقع شده‌اند. تخریب و ویرانیِ این سرمایه‌های ملی از حدود یک قرن قبل با حملۀ روسیۀ تزاری به مصلی هرات آغاز شد و با تجاوز دومِ روس‌ها...

ادامه مطلب...