نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

بخش سوم/ ب) الذکر واژۀ ذکر به صورتِ معرف «ال» صفت شیئ قرار داده شده است و این نشان می‌دهد که “الذکر” صفت قرآن کریم است و ذکر، یاد کردن به صورت زبانی را گفته می‌شود که در این صورت، منطبق...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش دوم/ روزه و جوامع استهلاکی فروشگاه‌ها و مغازه‌های عصرِ ما حکم نمایشگاه‌هایی را دارند که هر آن‌چه به ذهن آدمی خطور کند، آن‌جا پیدا می‌شود. این از یک‌سو و تسهیلات قرض‌دهیِ بانک‌ها و کریدت‌کارت‌ها (کارت‌های اعتباری) از سوی دیگر، انسان عصر...

ادامه مطلب...
از کرامات  «وزیــر»  ما این بود!

از کرامات «وزیــر» ما این بود!

دیگر رفته‌رفته به سقوط ولسوالی‌ها و مراکز ولایات عادت کرده ایم؛ سقوط قندوز در سال گذشته و سقوط بخش‌های عمده‌یی از فراه در چند روز قبل؛ لازم به یادآوری نیست که ولسوالی‌های خرد و ریز، هر روز داد و گرفت...

ادامه مطلب...
نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

بخش دوم/ اگر بخواهیم از سردرگمی در باب اصطلاح‌سازی شحرور پیشاپیش بیرون شده باشیم، باید متوجه بود که شحرور اصطلاحات ذیل وارد شده در قرآن کریم را به معانی ویژه و محدودۀ خاصی به‌کار برده است که فقط در صورت رعایتِ...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش نخست/ روزه و تکنالوجی ارتباطات انسانِ دهکدۀ جهانی و عـصر انفـجار معلومات، هـر روز به امکانات تازه‌یی دست می‌یابد که موبایل، انترنت، ماهواره و فیس‌بوک نمونه‌های برجسـتۀ این انقلاب مخابراتی‌اند. این وسایل در پهلوی سـهولت‌هـایی که آفـریده، انسان دورانِ مـا را...

ادامه مطلب...