افراد متوهم و ناهنجاری‌های اجتماعی

افراد متوهم و ناهنجاری‌های اجتماعی

بی گمان که افراد اجزای اساسی، با اهمیت و جدا ناپذیر اجتماع محسوب می‌گردند. این اجزا هر یک نقش تعیین‌کننده‌یی را در رفتارهای اجتماعی ایفا می‌کنند؛ رفتارهایی که اهداف اجتماع را دنبال می‌کنند؛ اهداف اجتماعی اصل عمدۀ ساختار اجتماع محسوب...

ادامه مطلب...
عقل و نقل

عقل و نقل

بخش دوم/ رازی، به مقتضای عقل با اثبات خوبی و بدی در شاهد (عالم محسوسات) و عدم اثبات آن در حق خدا (غائب) کوشید تا از تنگنای اشعریت بیرون آید و به معتزله نزدیک شود. بر این اساس، هر فعلی با...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش نخست/ فصل اول پس‎منظر مصاحبه‌ کلمۀ عربی است بر وزن مفاعِلَه، یعنی صحبتِ دوجانبه و همچنان در لغت به معنای صحبت کردن دو شخص آمده‌ است. اگر به خلقت بنی‎آدم نظر ژرف انداخته‌ شود، زمانی‎که رب‌العالمین(ج) حضرت ابوالبشر و همسرش حوا(ع) را آفرید،...

ادامه مطلب...
روزه؛ جراحیِ   بدون چاقو

روزه؛ جراحیِ بدون چاقو

بخش دوم / فلسفۀ روزه خداوند حکیم است، یعنی کارش بر اساسِ حکمت و از اتقان و استواری برخوردار است و کارِ قبیح و بیهوده انجام نمی‌دهد. بر این اساس در ورای هر امر و نهی الهی، حکمتی نهفته است که...

ادامه مطلب...
فـریب ناتمـام مـزن به دروازۀ کـس به انـگشت…

فـریب ناتمـام مـزن به دروازۀ کـس به انـگشت…

تاریخ روابط افغانستان با پاکستان، تاریخ تنش، بی اعتمادی و جنگ‌های پیدا و پنهان است. اما ظاهراً پیچیده‌گی و تنش در روابط دو کشور، پیامد سیاست‌های سلطه‌طلبانۀ دولت‌های غیر ملی معاصر افغانستان، بوده است. دولت‌هایی که درخت یک رؤیای موهوم دست...

ادامه مطلب...
Page 41 of 689« First...102030...3940414243...5060708090...Last »