نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش سوم/ در داستان او دو نفر در راهی با هم مسافرت می‌کنند. یکی از آنان بر این باور است که این راه به شهر آسمانی منتهی می‌شود، دیگری اعتقاد دارد که آن راه به جایی ختم نمی‌شود. اما از آن‌جا...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش دوم/ (4 در مثال فلو، نحوۀ تلقی از خداوند براساس برداشت مسیحی (بیشتر مسیحی عامیانه) از او است. در این تلقی خداوند پدر آسمانی مسیحیان است و جز عشق و محبت به بندگانش چیزی برای آن‌ها نمی‌خواهد. 5) این تمثیل فلو...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش نخست/ مقدمه (1) از اوایل قرن بیستم که مسالۀ زبان نقشی محوری در فلسفه یافت، موضوع معنا و نحوۀ ارجاع آن در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ورزی انسان، همچون مابعدالطبیعه، اخلاق، هنر و دین مورد توجه قرار گرفت. نزد ویتگنشتاین اول، نحوۀ معناداری...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش ششم و پایانی/ جامعه و زندگى مردم آمريكا، مبتنى بر فلسفه پراگماتيسم به عنوان ارائه يك مثال و نمونه عينى، اگر كسى بخواهد تفكر غالبِ حاكم بر جامعه آمريكا را به گونه اى عميق و ريشه اى بشناسد و مناسبات سياسى،...

ادامه مطلب...
ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

ضرورت مطالعه فلسفه غرب براى محققان فلسفه اسلامى

بخش پنجم/ معناى غرب غرب صرفا به معناى يك منطقه جغرافيايى با شرايط و ويژگى هايى خاص نيست؛ و همچنين مراد از آن لزوما انسان هاى اروپايى و نوع آداب و رفتار مختص به آنها نمى باشد؛ چراكه ممكن است فردى ژاپنى،...

ادامه مطلب...