معـرفی پنـج والـی تـازه

گزارشگر:یک شنبه 29 دلو 1396 ۲۸ دلو ۱۳۹۶

اداره ارگان‌های محل از تغییر و تبدیلی والی‌های پنج ولایت خبر داده است. این اداره در یک اعلامیه خبری گفته است که با پیشنهاد اداره ارگان‌های محل و منظوری ریاست جمهوری، والی‌های لوگر، لغمان، سمنگان، کندز و میدان وردک از نو تعیین شده اند.
mandegar-3سخنگوی ادارۀ ارگان‌های محل اعلام کرد که انورخان اسحاق‌زی والی بادغیس به عنوان والی لوگر، داکتر شاه جهان والی پیشن فراه به عنوان والی میدان وردک، عبدالجبار نعیمی والی لغمان به عنوان والی کندز، عبدالطیف ابراهیمی به عنوان والی سمنگان و محمد آصف ننگ به عنوان والی لغمان معرفی شدند.
افرادی که به پست‌های جدید ولایت معرفی گردیده اند، چهره‌های جدید نیستند و پیش از این نیز در حکومت وحدت ملی، در پست‌های ولایت کار کرده و برخی‌های شان تنها از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل شده اند.
این والی‌های جدید در حالی تغییر و تبدیل شده اند که حکومت وحدت ملی همواره مورد انتقاد بوده و متهم است که از چهره‌های جدید و تحصیل کرده در پست‌های ارشد حکومتی استفاده نمی‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.